Lietuviškoji komeniologija ir prof. J. Laužikas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškoji komeniologija ir prof. J. Laužikas
Alternative Title:
Lithuanian Comeniology and Professor Jonas Laužikas
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 80-84
Keywords:
LT
Čekijos Respublika (Czech Republic); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTNuo 1892 iki 2003 m. apie didįjį tautų mokytoją, čekų pedagogą Janą Amosą Komenskį (Comenius 1592 – 1670) lietuvių kalba paskelbta apie 60 publikacijų, iš kurių 5 išleistos atskiromis knygomis. Pirmąjį straipsnį apie J.A.Komenskį lietuvių kalba 1892 m. paskelbė pedagogas ir rašytojas Pranas Mašiotas. Pirmąjį atskirą leidinį lietuvių kalba – vertimą iš rusų kalbos – bibliografas ir mokslo populiarintojas Nikolajus A. Rubakinas. Sovietmečiu pirmąjį leidinį apie J.A.Komenskį parašė prof. J.Laužikas (1957). 1971 m. išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „J.A.Komenskio pedagoginės idėjos“. 2002 m. Klaipėdos universitetas išleido pedagogo doc. V.Pupšio monografiją „J.A.Komenskis ir Lietuva“. Tyrimo tikslas – nustatyti, kokią vietą lietuviškoje komeniologijoje užima prof. J.Laužiko darbai. Tyrimo uždaviniai: 1. išsiaiškinti komeniologijos apimtį ir šios tematikos darbų pobūdį; 2. Nustatyti prof. J.Laužiko publikacijų komeniologijos tema apimtį ir turinio aspektus; 3. išsiaiškinti prof. J.Laužiko darbų 1892 – 1992 m. lietuviškoje komeniologijoje.Reikšminiai žodžiai: Laužiko publikacijos; Laužiko indėlis į lietuviškąją komeniologiją; Comenius; Publications of Laužikas; Laužikas' contribution to Lithuanian comeniology.

ENDuring the period from 1892 to 2003, about 60 publications were published in Lithuanian about the great teacher of nations, the Czech teacher Jan Amos Komensky (Comenius 1592-1670) of which 5 were published as separate books. The first Lithuanian article about Comenius in 1892 was published by a teacher and writer Pranas Mašiotas. The first separate publication in the Lithuanian language – a translation from Russian – was by a bibliographer and popular science promoter Nikolay A. Rybakin. During the Soviet period a publication about Comenius was written by Professor Laužikas (1957). In 1971 a set of scholarly articles Pedagogical Ideas of Comenius was published. In 2002 Klaipėda University published a monograph Comenius and Lithuania by a teacher Associate Professor V. Pupšys. The goal of the study is to establish what place in the Lithuanian comeniology is taken by Professor Laužikas’ works. Research objectives: 1. to find out the scope of comeniology and the nature of works on this topic; 2. to establish the scope and content aspects of Professor Laužikas’ publications in comeniology; 3. to establish the place of Professor Laužikas’ works in the Lithuanian comeniology of 1892-1992.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7988
Updated:
2018-12-20 22:57:39
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: