Lyginamosios pedagogikos aspektai Jono Laužiko darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyginamosios pedagogikos aspektai Jono Laužiko darbuose
Alternative Title:
Aspects of comparative pedagogics in Jonas Laužikas‘ works
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 62-66
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Jono Laužiko lyginamosios pedagogikos darbai, apžvelgiami lietuvių pedagogų naujausi tyrimai apie J. Laužiko darbus. J. Laužikas, dar studijuodamas universitete, ir tuo pačiu metu mokytojaudamas, pradėjo tyrinėti užsienio aktyviosios mokyklos pedagogų teorijas ir mokyklų patirtį. Baigęs studijas jis toliau dirbo pedagoginį darbą ir pradėjo išsamiau tyrinėti pažangias užsienio pedagogų teorijas ir mokyklų patirtį, gvildenti įvairias pedagogines problemas, aktyviai bendradarbiauti su pedagogine spauda. XIX a. pab.–XX a. pr. užsienio pedagoginių srovių analizė ir kritinis jų vertinimas ryškiai atsispindi J. Laužiko monografijose („Švietimo reforma“, „Švietimo integracijos pagrindai“, „Mokinių pažinimas ir mokymo diferencijavimas" ir kt.) bei daugelyje straipsnių. Tuo jis praturtino lietuvių pedagogiką, prisidėjo prie švietimo reformos, ugdymo efektyvinimo. J. Laužiko pedagoginės idėjos buvo svarbios reformuojamai švietimo sistemai tarpukario Lietuvoje ir šių dienų Lietuvos mokyklai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyginamoji pedagogika; Tyrimai; Užsienio pedagoginė mintis; Patirties diegimas; Comparatyve education; Research; Relevance of a problem; Foeign educational ideas; Implementation of experience.

ENThe article deals with Jonas Laužikas’ works on comparative pedagogics and overviews the recent studies of Lithuanian pedagogues on J. Laužikas’ works. At the time of studying at the university and teaching at school, J. Laužikas began to study foreign pedagogues’ theories of active school as well as experience of schools. After having graduated from the university, he continued to work as a pedagogue and undertook more profound studies of progressive theories of foreign pedagogues and school experiences, tackled various pedagogical problems and actively cooperated with pedagogical press. The analysis of foreign pedagogical trends of late 19th – early 20th century and critical approach towards them is considerably reflected in J. Laužikas’ monographs (Educational Reform, Basics of the Integration of Education, Cognition of Pupils and Differentiation of Teaching, etc.) and a number of articles. His works enriched the Lithuanian pedagogics, contributed to the reform of education and making education more effective. J. Laužikas’ pedagogical ideas were important for the educational system under reform in the interwar Lithuania as well as for the nowadays Lithuanian school.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Istorinė (lyginamoji) didaktika / Juozas Vaitkevičius. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. 189 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7984
Updated:
2018-12-20 22:57:38
Metrics:
Views: 32    Downloads: 9
Export: