Prof. J. Laužiko studija "Mokyklinės ėmybos apraiškos" ir mūsų tyrimo rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prof. J. Laužiko studija "Mokyklinės ėmybos apraiškos" ir mūsų tyrimo rezultatai
Alternative Title:
Study of Professor Laužikas Manifestations of School Receptivity and Our Study Results
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 42-45
Keywords:
LT
Daugpilis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kompetencijos / Competencies; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTProf. J.Laužiko studija „Mokyklinės ėmybos apraiškos“ – svarbus pedagoginis palikimas tiriant moksleivių ugdymą, žinių perteikimą ir gebėjimų formavimą. Jo pateiktas mokslinio tyrimo proceso organizavimas, rezultatų apibendrinimas tinka praktiškai tiriant mokinių galimybes rekonstruojant istorinę praeitį. Tyrimo tikslas – nustatyti, kokiomis J.Laužiko darbe „Mokyklinės ėmybos apraiškos“ pateiktomis idėjomis ir rekomendacijomis remiantis efektyviau formuojamas mokinių gebėjimas rekonstruoti istorinę praeitį. Tyrimo objektas – Latvijos Daugpilio miesto, Lenkijos Vroclavo miesto, Rusijos Kaliningrado miesto ir Vilniaus miesto 16-17 metų moksleivių gebėjimas reprodukuoti istorinę praeitį remiantis istorijos šaltiniais ir juos vertinant.Reikšminiai žodžiai: Vadovavimas; Ugdymas; Gebėjimai; Mokymo procesas; Socialinė aplinka; Mastering; Training; Abilities; The process of teaching; Social environment.

ENProfessor Laužikas’ study Manifestations of School Receptivity is important pedagogical legacy in studying pupils’ education, conveyance of knowledge and formation of skills. Organisation of the research process and summarising of results presented by the author are suitable for practical research into pupils’ abilities of reconstructing the historical past. The purpose of the study is to establish based on what ideas and recommendations given in Professor Laužikas’ paper Manifestations of School Receptivity pupils’ ability to reconstruct the historical past is formed more efficiently. The object of the study is the ability of 16-17 year old pupils of Daugavpils in Latvia, Wroclaw in Poland, Kaliningrad in Russia and Vilnius to reproduce the historical past based on historical sources and evaluating them.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7981
Updated:
2018-12-17 11:09:40
Metrics:
Views: 21
Export: