Vaikų vokalinės kultūros ugdymas chore

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų vokalinės kultūros ugdymas chore
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
Pages:
201 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
PRATARMĖ — ĮVADAS — VAIKŲ VOKALINEI KULTŪRAI REIKŠMINGŲ MUZIKINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO SAMPRATA: Vaikų vokalinės kultūros tyrimų apžvalga; Vaikų vokalinės kultūros ugdymo chore bruožai; Papildomas popamokinis ugdymas; Pagrindiniai vaikų vokalinės kultūros ugdymo chore veiksniai; Vaikų vokalinės kultūros ugdymo chore ypatumai; Vaikų vokalinės kultūros ugdymo modelis (VVKUM) — VAIKŲ VOKALINĖS KULTŪROS UGDYMO EMPIRINIAI TYRIMAI: Empirinių tyrimų metodika ir organizavimas; Intonavimas ir dermės pojūtis - esminiai vokalinės kultūros bruožai; Muzikinės klausos ir atminties lavinimas ugdant vaikų vokalinę kultūrą; Balso diapazono plėtotė ir registrai - vokalinės kultūros brandos požymiai; Metroritminio ugdymo reikšmė mokinių vokalinės kultūros plėtotei; Harmoninės klausos ugdymo svarba mokinių vokalinės kultūros augimui; Muzikinių gebėjimų tyrimo darbo metodika; Emocinis vaikų ugdymas — VAIKŲ VOKALINĘ KULTŪRĄ LEMIANČIŲ POPAMOKINĖS MUZIKINĖS VEIKLOS KOMPONENTŲ EFEKTYVUMAS: Konstatuojamasis tyrimas; Eksperimentinio tyrimo rezultatai; Eksperimentinės ir kontrolinės grupių duomenų pokyčiai po eksperimento; Pakartotinio tyrimo duomenų analizė – APIBENDRINIMAS — CHILDRENS’ VOCAL CULTURE EDUCATION IN THE CHOIR — LITERATŪRA — PRIEDAI.
Keywords:
LT
Muzika / Music; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariamos pradinių klasių mokinių dainavimo ir bendrojo muzikinio ugdymo galimybės popamokinėje veikloje, nagrinėjami moksleivių vokalinės kultūros ugdymo optimizavimo klausimai. Knygoje pateikta medžiaga galėtų sudominti pradinių klasių mokytojus ir muzikos pedagogus, siekiančius ugdyti moksleivių muzikinius vokalinius gebėjimus bei įgūdžius muzikos pamokoje ir chore. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Vokalinė kultūra; Vaikas; Choras; Vocal culture; A child; Children's choir.

ISBN:
9986384044
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79535
Updated:
2020-07-28 20:31:14
Metrics:
Views: 29
Export: