Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai
Alternative Title:
Hail, Mary! Aspects of Marian Iconography of Vilnius Archdiocese
Editors:
Račiūnaitė, Tojana, įžanga, sudarymas [aui, com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla : 2018
Pages:
381 p.
Notes:
Tekstų autorės: Rūta Janonienė, Aušra Vasiliauskienė, Tojana Račiūnaitė, Dalia Panavaitė, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Rita Pauliukevičiūtė. Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Pirma dalis. Tapybinė mariologija: Švč. Mergelės Marijos paveikslų ikonografijos aspektai — 1 skyrius. Švč. Mergelė Marija - Nekaltai Pradėtoji. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kulto raida ir atvaizdo paplitimas Vilniaus vyskupijos bažnyčiose — Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atvaizdai Vilniaus vyskupijoje: ikonografijos raida (iki XIX a. II p.) — 2 skyrius. Švč. Mergelė Marija - Dievo Motina. Ecce ancilla Domini. Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai teologija, atvaizdų sklaida ir ikonografija XVII-XVIII a. Vilniaus vyskupijos bažnyčiose — Dūkštų „Apreiškimo Mergelės“ atvejis — Jericho rožė. Rožinio Švč. Mergelės Marijos atvaizdai XVII-XVIII a. Vilniaus vyskupijoje — 3 skyrius. Švč. Mergelė - Dangaus Valdovė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atvaizdai Vilniaus vyskupijos bažnyčiose — Švč. Mergelė Marija - visų luomų globėja. „Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas“ Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje — Antra dalis. Tapyba be rėmų — 4 skyrius. Švč. Mergelės Marijos paveikslų iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių atodangos — Kai kalba šešėliai... Švč. Mergelės Marijos paveikslų fizikiniai tyrimai ir ikonografijos daugiasluoksniškumas — Kūrinio kaita: cheminiai tyrimai ir užtapymo archeologija – Išvados – Santrumpos — Priedas. Restauruoti Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių Švč. Mergelės Marijos paveikslai. Katalogas – Summary — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Mariologija; Tapyba; Ikonografija; Vilniaus vyskupija; Bažnyčios; Restauravimas
EN
Mariology; Painting; Iconography; Diocese of Vilnius; Churches; Restoration
Summary / Abstract:

LT[...] Knyga susideda iš dviejų metodologiškai skirtingų dalių. Pirmoje dalyje atskleidžiama kai kurių Švč. Mergelės Marijos titulų - ikonografinių tipų - genezė, raida ir paplitimas istorinės Vilniaus vyskupijos bažnyčiose. Pirmame jos skyriuje nagrinėjamas Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vaizdinys. Remiantis rašytiniais šaltiniais, atskleidžiama šio vaizdinio kulto dinamika, kurią iliustruoja Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo titulo bažnyčių ir altorių steigimas, religinių brolijų veikla ir kt. Ne visai išlikę ir ne visuomet pakankamai išsamūs bažnyčių vizitacijų aktai bei kiti rašytiniai dokumentai neleidžia atkurti baigtinio Nekaltojo Prasidėjimo temos kūrinių Vilniaus vyskupijos bažnyčiose sąrašo, tačiau teikia pakankamai medžiagos svarbiausioms jų paplitimo tendencijoms ir ypatybėms atskleisti. Taip pat šiame skyriuje istorinei Vilniaus vyskupijai priklausę Nekaltai Pradėtosios atvaizdai analizuojami ikonografiniu požiūriu. Per paveikslų ikonografinių grupių ir pogrupių skirtumus siekiama atskleisti Europos teologinės minties recepciją Lietuvoje, parodyti, kokia Nekaltojo Prasidėjimo idėjos vizualinė išraiška čia sulaukė didžiausio populiarumo. Reikia atkreipti dėmesį, kad šiame tyrime, orientuotame į Vilniaus vyskupijos Romos katalikų bažnyčių meninį paveldą, Nekaltojo Prasidėjimo temos atvaizdai, buvę stačiatikių ir unitų šventovėse, detaliau neanalizuojami. Jie tik kartkartėmis pasitelkiami kaip papildoma ar palyginamoji medžiaga. Atsižvelgiant į tai, kad tikėjimas Nekaltuoju Prasidėjimu oficialia Katalikų bažnyčios dogma paskelbtas tik 1854 m., chronologinės šio skyriaus ribos apima laikotarpį iki XIX a. II pusės. [...]Antroji knygos dalis "Tapyba be rėmų: Švč. Mergelės Marijos paveikslų atodangos" skirta pristatyti marijinės ikonografijos paveikslų technologinių tyrimų ir restauravimo problematiką, kelti fizikinių ir ikonografinių tyrimų sąveikos klausimą, čia grupė Švč. Mergelės Marijos paveikslų iš įvairių dabartinės Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių apžvelgiama atsiribojant nuo jų kultinės ir liturginės paskirties, didžiausią dėmesį skiriant kūrinių restauravimo metu išryškėjančiai jų tapybos ir ikonografijos specifikai. Todėl antraštės žodžiais "be rėmų" bandyta nusakyti laikiną restauruojamų paveikslų iš įvairių bažnyčių situaciją, kai iš savo šventovių ir jų altorių jie "atkeliauja" į restauratorių dirbtuves, laboratorijas, muziejaus saugyklas ir tampa atviri empirinio pobūdžio (cheminiams ir fizikiniams) tyrimams ir restauravimo procesams. Tad šioje dalyje bus susitelkta į specifinio pobūdžio žinias, kurios tarytum gimsta iš plika akimi neįžvelgiamos paveikslų tapybinės materijos, iš technologijomis "aktyvuojamų" neregimųjų kūrinių sluoksnių ir mikrodalelių. Kita šio pavadinimo koduojama žinia - tai, kad čia pateikti ir analizuoti paveikslų duomenys nėra baigtiniai, o daugiasluoksnė jų tapyba lieka atvira tolesniems tyrimams ir interpretacijoms. Greta rentgenogramų atskleidžiamo marijinės ikonografijos daugiasluoksniškumo, kūrinių datavimui reikšmingų cheminių tyrimų duomenų, šioje dalyje pateikiamas ir Bažnytinio paveldo muziejaus parodoje "Sveika, Mergele!" rodytų restauruotų paveikslų katalogas. [Iš Įvado]

ISBN:
9786094472862
Related Publications:
Madona su auskarais: Rykantų Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo tyrimai ir restauravimas / Tojana Račiūnaitė, Rūta Kasiulytė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2019, t. 92-93, p. 305-339.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79280
Updated:
2020-07-28 20:26:09
Metrics:
Views: 10
Export: