Pramonė kaip paveldo objektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pramonė kaip paveldo objektas
Alternative Title:
Industry as heritage
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2002, 9, p. 110-118
Keywords:
LT
Pramonės paveldo apsauga ir panauda; Industrinė archeologija.
Summary / Abstract:

LTŠiandien Europoje auga susirūpinimas pramonės paveldo technine, kultūrine bei socialine verte. Pagrindinė pramonės paveldo tyrimų užduotis šiandien yra ne tik išaiškinti pramonės objektus, ekonomines, socialines bei ideologines priežastis, įtakojusias pramonės augimą ir kaitą, bet ir analizuoti tą poveikį, kurį pramonės augimas ir kaita padarė žmogui, pastatams, struktūroms ir aplinkai. Straipsnyje taip pat aptariamas pramonės archeologijos apibrėžimas, pramonės paveldo istoriniai tyrinėjimai Lietuvoje ir Europoje bei aktualiausi pramonės pastatų konservavimo ir pernaudojimo klausimai. Neseniai parengtas Šiaurės ir Pabaltijo šalių bendradarbiavimo projektas „Pramonės paveldo platforma 2000–2002“, kurio tikslas skatinti pramonės paveldo apsaugą, konservavimą, dokumentavimą, tyrimą ir informacijos išplitimą Baltijos jūros regione. Straipsnyje pateikiama medžiagos apie šio projekto vykdomą veiklą. Vertingiausi pramonės architektūros objektai gali būti įvardyti bei nustatytas jų apsaugos būdas tik po detalių tyrimų. Šiandien pramonės paveldas gali būti vertinamas iš ekonominiu arba miesto planavimo požiūriu. Pramonės paveldas gali būti pasirinktinai įterpiamas į ekonomikos ar architektūros istoriją ar į bendrą socio-kultūrinį paveldą.

ENToday Europe is becoming aware of technical, cultural and social value if an industrial heritage as a whole, which conceals an important part of the collective memory and European identity and some of these elements deserve to be protected as a part of the heritage. We are talking about a modern approach to the industrial heritage whose aim is to consider not only buildings, technical monuments, sites or objects but also a physical environment, knowledge, techniques and ways of life. The article discusses definitions of industrial archaeology and industrial heritage, the history of research into the industrial heritage in Europe and Lithuania and the most urgent problems of conservation and adaptive reuse of industrial buildings. Recently a new project for the Nordic and Baltic countries was devised “Industrial Heritage Platform 2000-2002”, which is aimed at stimulating protection, conservation, documentation and research of the industrial heritage and dissemination of information in the Baltic Sea Region. The article provides information about the activities of this project. The most valuable objects of industrial architecture could be defined and the ways of preserving them could be determined only after a comprehensive fulfilment of complex investigations. Nowadays we may look at the industrial heritage from the point of view of an economist or an urban planner. The choice will determine space for the industrial heritage whether in the history of economy or architecture or in a general social-cultural heritage.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Istorinė atmintis ir Lietuvos kultūros rinkodara / Romualdas Juzefovičius. Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2015, t. 3, Nr. 2, p. 10-22.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7927
Updated:
2018-12-17 10:59:04
Metrics:
Views: 35    Downloads: 21
Export: