Studentų raštingumo problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų raštingumo problemos
Alternative Title:
Students literacy problems
In the Journal:
Gimtoji kalba mokykloje. 2014, 2, p. 50-59
Keywords:
LT
Korektūros klaida; Korektūros klaidos; Raštingumas; Rašybos; Rašybos klaida; Skyrybos; Skyrybos klaida; Skyrybos klaidos.
EN
Literacy; Misprints; Punctuation errors; Spelling errors.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio autorės, suprasdamos, kad ugdyti ir puoselėti gimtąją kalbą - kiekvienos aukštosios mokyklos priedermė, nesitarusios tarpusavyje pakvietė rašyti diktantą Šiaulių universiteto (toliau ŠU) ir Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto (toliau ŽKTF) pirmo bei antro kurso studentus. Tai padaryti radosi gera proga, nes ŽKTF pirmo kurso studentai lietuvių kalbos diktantą rašo kiekvienais metais, o ŠU visų studijų programų pirmo arba antro kurso studentams dėstomas specialybės lietuvių kalbos modulis. Gauti rezultatai tapo paskata rašyti bendrą straipsnį ir išryškinti jaunimo raštingumo spragas. Taigi straipsnio tikslas - išanalizuoti ŠU ir ŽKTF studentų diktantų rašybos ir skyrybos klaidas, pasvarstyti apie galimas jų priežastis. Objektas - ŠU ir ŽKTF 109 studentų raštingumas. Medžiaga - parašytų diktantų 109 tekstai. 2012 m. spalį gimtosios kalbos raštingumo lygį pasitikrino ir savo jėgas išbandė 38 ŽKTF nuolatinių ir ištęstinių studijų pirmakursiai, studijuojantys muzikos, dailės ir technologijų, šokių pedagogiką, socialinį darbą ir kultūrinės veiklos vadybą. Diktanto tekstai buvo parinkti apie gimtąjį kraštą, tėviškę. Jie, parengti pagal Antano Biliūno ir Jono Biliūno apsakymus, buvo nesudėtingi (žr. 1-ą priedą). [Iš straipsnio, p. 50]

ENThe article analyzes the problems and mistakes of literacy of 71 students from Šiauliai University and 38 students from Žemaitija College Telšiai Faculty. They write dictation of Lithuanian language. The results of dictation are intimidating - the students make very much mistakes of writing and punctuation (from 1 to 72). Accordingly, the teachers have a big problem - they must work with students, who can’t write correct. We can discuss, who is guilty? The school, teachers, self students, technology of information and communication?. [From the publication]

ISSN:
2351-5430
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Pavojinga rašybos tendencija / Ona Laima Gudzinevičiūtė. Gimtoji kalba mokykloje. 2015, 3, p. 6-16.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79262
Updated:
2020-07-09 21:14:31
Metrics:
Views: 7
Export: