Merkinės cerkvė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Merkinės cerkvė
Publication Data:
Vilnius : Rotas, 2019
Pages:
127 p.
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įžanga — Pradžia: Merkinė ar Kolubiškiai? — Michailas Paškevičius - kunigas ir knygų autorius — Klebono Piotro Kazanskio veikla — Naujoji cerkvė — Kai kurie finansiniai dalykai. Kolubiškių nuoma — XX a. pradžia — Mokyklos stačiatikių parapijoje — Carų giminės šlovinimas — Priešsantuokinės apklausos — Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis — II pasaulinio karo metai ir pokaris — Senosios Merkinės cerkvės arba unitų bažnyčios lokalizacijos klausimu / Žygimantas Buržinskas — Cerkvėje - Krašto muziejus / Mindaugas Černiauskas — Šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
Lietuvos stačiatikybė; Lietuvos stačiatikių dvasinė konsistorija; Unitai; Rusai sentikiai; Rusijos imperija; Tikybinė politika; Stačiatikių parapija; Švč. Trejybės brolija
EN
Lithuanian orthodox; Lithuanian orthodox spiritual consistory; Ukrainian Greek Catholic Church; Russian Old Believers; Russian Empire; Faith politics; Parish of orthodox; St.Trinity Brethren
Summary / Abstract:

LTKnygoje Merkinės cerkvės istorija pristatoma platesniame Lietuvos stačiatikybės, arba ortodoksijos, fone. Yra šiokių tokių stačiatikybės ir katalikybės santykių atspindžių, ginčų, mįslių dėl tikėjimo išpažinimo. Gana ryškiai matoma carinės Rusijos politika lietuvių tautos atžvilgiu, carų giminės šlovinimas, nors cituojamos manifestų ar kitų dokumentų santraukos yra be jų originalų iškilmingos gražbylystės. Paliktas vienas kitas su stačiatikybe nesusijęs įdomesnis faktas. Rengiant darbą naudotasi Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA), Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje (NMB) bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje (MAB) saugomais dokumentais. Tekste nurodomi ir kiti šaltiniai. Archyvinėse bylose gausu įvairių dokumentų, pirmiausia Lietuvos stačiatikių vadovybės ir Lietuvos stačiatikių dvasinės konsistorijos nutarimų specifiniais tikėjimo bei ūkiniais cerkvių reikalais ir pan. Nepamiršti "atskalūnai" - Lietuvoje gyvenę rusai sentikiai. [...] [Iš Pratarmės]

ISBN:
9786098250008
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79229
Updated:
2020-04-14 18:37:17
Metrics:
Views: 8
Export: