Analysis of environmental quality of pedestrian zones in Lithuanian cities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Analysis of environmental quality of pedestrian zones in Lithuanian cities
Alternative Title:
Pėsčiųjų zonų aplinkos kokybės analizė Lietuvos miestuose
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2018, t. 25, Nr. 2, p. 108-115
Keywords:
LT
Aplinkos kokybė; Miestas; Pėsčiųjų zonos; Tarša; Triukšmas
EN
City; Environmental quality; Noise; Pedestrian areas; Pedestrian zones; Pollution
Summary / Abstract:

LTSparčiai augant urbanizacijos lygiui, automobilizacijai, didėja ir aplinkos tarša bei triukšmas. Tai neigiamai veikia aplinkos kokybę ir gyventojų sveikatą. Siekdamos sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, nemažai šalių planuoja visiškai arba iš dalies atsisakyti / riboti transporto priemonių eismą miesto centruose, plėsti ir kurti pėsčiųjų zonas. Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) nors pėsčiųjų zonos iš dalies atribotos nuo transporto eismo, tačiau jose triukšmas viršija, o tarša siekia aukščiausią leistiną normą, kuri sparčiai augant automobilizacijai, ypač piko ar didesnių renginių metu, gali viršyti leistinas normas. Nustatyta, kad ypač Kauno ir Klaipėdos miestų pėsčiųjų zonose svarbu skirti daugiau dėmesio aplinkosaugai. Atsižvelgiant į esamos padėties analizę ir ekspertų nuomonę, svarbu uždrausti arba bent riboti (pvz., savaitgaliais) automobilių eismą šalia pėsčiųjų zonų esančiose gatvėse. [Iš leidinio]

ENThe rapidly growing level of urbanisation and automobilization in large cities as well as nearby towns, townships and villages increases the environmental pollution and noise that in turn negatively influence environmental quality and the health of residents. In order to reduce the negative influence on the environment especially in large cities, a great number of countries are planning to fully or partially stop using/restrict the use of vehicles in city centres by developing and creating pedestrian zones. Although pedestrian zones in large Lithuanian cities (Vilnius, Kaunas and Klaipėda) are partially isolated from vehicle traffic, the noise in such zones exceeds and the pollution reaches the highest permissible limits, which may be surpassed due to the increasing automobilization during rush hours or larger events. Having carried out the research, it was determined that it is vital to pay more attention to the factors of environmental protection, especially in the pedestrian zones located in Kaunas and Klaipėda cities. Therefore, in order to improve environmental quality based on the analysis of the current situation and the expert opinion, it is important to ban or partially restrict (at least on weekends) car traffic in adjacent streets as well as the pedestrian zones themselves. [From the publication]

ISSN:
1392-0200, 2424-4120
Subject Area:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79188
Updated:
2020-04-18 07:35:01
Metrics:
Views: 6
Export: