Požiūriai į kultūros paveldą dabarties Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Požiūriai į kultūros paveldą dabarties Lietuvoje
Alternative Title:
Attitudes towards cultural heritage in Lithuania nowadays
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2002, 9, p. 10-19
Keywords:
LT
Istorija (mokslas) / History science; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis aptaria kultūros paveldo sampratas šiandienos Lietuvoje. Daugeliu atvejų, deja, tiek specialistų, tiek visuomenės požiūrius vis dar veikia dar sovietinė nuostata kultūros paveldu laikyti pavienius meno ar architektūros šedevrus, tuo tarpu, kai Vakaruose ši sąvoka vis labiau plečiasi, apimdama tas praeities materialines liekanas, kurios svarbios visos visuomenės ar konkrečios grupės sociokultūrinės savivokos palaikymui. Todėl į paveldą ten žiūrima kaip į kultūrinius (švietimo, identiteto formavimo), ekonominius (turizmo ir pramogų industrijos) ir politinius (piliečių tapatumo formavimo, valdžios legitimacijos) išteklius. Šie interesai derinami tarpusavyje kūrybiškai pritaikant paveldą dabarties reikmėms ir tuo pačiu vengiant jam pakenkti. Mūsuose gi pastebimos nerimą keliančios tendencijos naudoti šią kultūros sritį daugiausia ideologiniams ar siaurai komerciniams tikslams, nepaisyti jo, kaip nelygstamos kultūros vertybės, statuso. Straipsnyje bandoma analizuoti tokio elgesio priežastis ir galimas pasekmes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paveldas; Paminklosauga; Kultūros vadyba.

ENThe article discusses about conceptions of cultural heritage in Lithuania nowadays. Attitudes of specialists and society are traditionally influenced by soviet rule. Individual masterpieces of art or architecture are considered as cultural heritage. In the meantime, the meaning of heritage gets wider in the West. Material remains, which are important in keeping social and cultural consciousness of society or some group, are considered as cultural heritage. Cultural heritage is closely related to economical (tourism and entertainment), cultural (education, formation of identity) and political resources. These interests are coordinated together and cultural heritage is adopted to nowadays need without making any harm to it. In our country anxiety causin tendencies are noticed. This cultural sphere is mostly used for ideological and particular commercial purposes. A status of relative cultural value is not minded. The article analyses causes and posisible effects of this behavior. [autoriaus tekstas]. [From the publication]

ISSN:
1392-155X
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7918
Updated:
2018-12-17 10:59:02
Metrics:
Views: 41    Downloads: 13
Export: