Kultūrinio turizmo ir kultūros paveldo sąsajos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinio turizmo ir kultūros paveldo sąsajos
Alternative Title:
Interrelations between cultural tourism and cultural heritage
In the Book:
Keywords:
LT
Kultūra; Kultūrinis turizmas; Kultūros paveldas; Tarptautinės konvencijos; Kultūros produktai.
EN
Culture; Cultural tourism; Cultural heritage; International coventions; Cultural products.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos kultūrinio turizmo spartaus vystymosi priežastys, nurodomi veiksniai, skatinantys jo raidą. Daugelis tyrinėtojų akcentuoja, jog globalizacija labiausiai skatina kultūrinio turizmo raidą. Tačiau ji neša ir žalą, nes nyksta kultūrų autentiškumas. Be to, kraštovaizdžiai suvienodėja dėl aktyvios konkurencinės kovos tarp atskirų regionų. Nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio tarptautinėse konferencijose buvo priimtos rezoliucijos, kuriose akcentuojama nacionalinių kultūrų ir kultūros paveldo reikšmė kultūrinio turizmo raidai. Visos tarptautinės organizacijos remia kultūrinio turizmo vystymąsi. Daugelis valstybių kultūrinį turizmą vertina kaip priemonę nacionaliniam identitetui išsaugoti. Straipsnyje nagrinėjami kultūrinio turizmo vartotojai. Dauguma tyrinėtojų nurodo, jog kultūrinio turizmo vartojimas buvo ir yra priklausomas nuo naujosios viduriniosios klasės pajamų ir išsilavinimo lygio. Be to, aptariama laisvalaikio įtaka kultūrinio turizmo raidai. Dėl didėjančio laisvalaikio kultūrinis turistas nori atostogauti didelių miestų centruose, nes juose sutelktos pagrindinės kultūros vietos. Turizmas klesti ten, kur yra nemažai kultūrinio paveldo, ir jis pritaikytas turizmo poreikiams. Tie miestai, kurie sugeba įvertinti ir išnaudoti šį privalumą, gali sudaryti sau naujas turizmo vystymo galimybes. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the reasons for rapid development of cultural tourism and points out the factors encouraging it. Many researchers emphasize that one of the most influential factors is globalization. However, it also causes damage because it eradicates cultural authenticity. Besides, landscapes become similar due to active competition among different regions. From the 1970s international conferences have been ending with resolutions that accentuated the importance of national cultures and cultural heritage to the development of cultural tourism. Also, international organizations support it. Many states consider cultural tourism as an instrument to secure a national identity. The paper also investigates consumers of cultural tourism. Prior research states that consumption of cultural tourism has been dependent on the income and education of the middle class. Besides, the author discusses the impact of leisure time on the development of cultural tourism. Since leisure time is increasing, a cultural tourist chooses holiday-making in the centre of a city because the main cultural spots are concentrated there. Tourism is flourishing in places which house cultural tourism that is adapted to the needs of tourism. The cities which are capable of taking an advantage of this tendency can create new possibilities for the development of tourism. [From the publication]

ISBN:
9789955333722
Related Publications:
Požiūriai į kultūros paveldą dabarties Lietuvoje / Rasa Čepaitienė. Kultūros paminklai. 2002, 9, p. 10-19.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18178
Updated:
2016-11-29 08:20:58
Metrics:
Views: 4
Export: