Architekto Vaclovo Michnevičiaus kūriniai Vilniuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architekto Vaclovo Michnevičiaus kūriniai Vilniuje
Alternative Title:
Works of Art of the Architect Vaclovas Michnevičius in Vilnius
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2001, 8, p. 170-183
Keywords:
LT
19 amžius; Kleinas, Augustas; Montvila, Juzefas; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Menininkai. Menotyrininkai / Artists. Art critics; Meno stiliai / Art styles.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma architekto Vaclovo Michnevičiaus veikla. Kūrybinėje V. Michnevičiaus biografijoje išryškėja du laikotarpiai, kuriuos skiria Pirmojo pasaulinio karo metai. Pirmasis laikotarpis susijęs su Vilniumi (1893-1914), į kurį V. Michnevičius grįžo po studijų Sankt Peterburgo civilinių inžinierių institute. Pradėjęs dirbti miesto architekto padėjėju, vėliau pats tapo pagrindiniu architektu. Jis rūpinosi miesto aplinka bei municipaliniais statiniais. V. Michnevičius pastatė vaikų infekcinę ligoninę Žvėryne (1906-1912), halę Javų turgavietėje (1904-1916). Turgaus halė – didžiausias amžiaus pradžios statinys su metalinėmis konstrukcijomis Vilniuje. 1908 m. autorius suprojektavo miesto namų Didžiojoje gatvėje perstatymą. Neįgyvendintame projekte pastatams buvo numatytas neogotinis fasadas. Architektas specializavosi teatrų projektavime. Pastatė “Liutnios” draugijos teatrą (1910), Lenkų teatrą Pohuliankoje (1911-1913). Atstatė Miesto salę, kurią buvo apgadinęs gaisras. V. Michnevičius dalyvavo J. Montvilos įkurtoje Vilniaus butų įrengimo draugijos (1909) veikloje. Taip pat suprojektavo nemažai gyvenamųjų namų. V. Michnevičius kūrė tuo periodu kai vyko lūžis iš istorizmo į moderną. Jis pasirinko nacionalinę-romantinę kryptį, savitai interpretuodamas istorinius motyvus. Du architekto pastatai – Turgaus halė ir Lenkų teatras – patenka į ryškiausių Vilniaus istorizmo ir moderno visuomeninių pastatų dešimtuką XIX a. pabaigoje, XX a. pradžioje.Reikšminiai žodžiai: Architektai; Vilniaus ir Kauno gubernijos; Vilnius; Žvėrynas; Neoklasicizmas; Aušros Vartai; Montvila, Juzefas; Kleinas, Augustas; Šiaurietiškas modernas; Istorizmas; Antiistorizmas; The City Concert Hall; "Liutnia" palace; Juzefas Montvila.

ENThere are two periods of Vaclovas Michnevičius creative work. They are separated by World War I. The first period (1893-1914) is related to Vilnius to which Vaclovas Michnevičius returned after graduating from The Institute of Civil Engineering in St Petersburg. He started work as an assistant architect and engineer. Later he became the chief architect of the town. He was in charge of the city surroundings and municipal buildings. Michnevičius built the Children’s Infectious Hospital in Žvėrynas (1906-1912), the market Hall in Javai market place (1904-1916) for which the largest ceiling metal constructions of that time were used. He designed rebuilding of the houses in Didžioji Street in 1908. The architect specialised in designing theatres. He visited Vienna and other European cities to become acquainted with the buildings of theatres. He designed several theatres of the city of Vilnius. He built the theatre of “Liutnia” society (1910), the Polish theatre in Pohulianka (1911-1913), rebuilt the City Concert Hall after the fire. The architect participated in the activities of the Vilnius Society of Equipping Apartments founded by the banker and patron Juzefas Montvila (1909). He designed many apartment buildings. Vaclovas Michnevičius created during the period of the turning point from historicism to modernism. He chose a trend of national romanticism and interpreted historic motifs in a creative way. Two of his buildings – the Market Hall and the polish Theatre – are among the best ten buildings in Vilnius of the end of the 19th century – the beginning of the 20th century.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7913
Updated:
2018-12-17 10:50:26
Metrics:
Views: 85    Downloads: 21
Export: