Rankinės iš Karmėlavos kapinyno

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rankinės iš Karmėlavos kapinyno
Alternative Title:
Handbags from the Karmėlava burial ground
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2001, 8, p. 46-55
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; 15 amžius; Viduramžiai; Jonava; Karmėlava; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTXV-XVII a. Karmėlavos kapinynas yra 12 km nuo Kauno, apie 300 m į pietvakarius nuo Karmėlavos gyvenvietės ir 550 m į šiaurės vakarus nuo kelio Kaunas-Jonava. Kapinynas tyrinėjamas jau šešeri metai. Per tą laiką ištirti 203 griautiniai kapai. Tarp radinių yra ir penkios odinės žalvariniais apkalais puoštos rankinės. Tai – reti radiniai. Visos rankinės rastos turtinguose kapuose ir rodo savininko visuomeninę padėtį. Aiški jų forma, vidaus konstrukcija leidžia spręsti ir apie kitas to meto rankines, kurių fragmentai su žalvariniais apkalais rasti vėlyvųjų viduramžių kapinynuose. Rankinėse aptikta ne tik monetų, bet ir kitų daiktų. Odinės rankinės su apskritais apkalais ir penkiomis lankelio ataugėlėmis išorinėje pusėje rastos ne tik suaugusiųjų, bet ir vaiko kape. Paaiškėjo apskritų apkalų su penkiomis ataugėlėmis ir keturkampių apkalų paskirtis bei rankinių užsegimo būdas. Karmėlavos kapinyno rankinės datuojamos XVI a. pirmąja puse.Reikšminiai žodžiai: Karmėlava; Rankinės; Plokštinis kapinynas; Vėlyvieji viduramžiai; Karmėlava; Handbags; Burial-ground; Late Middle Ages.

ENThe Karmėlava burial ground of the 15th-17th century is situated at a distance of 12 km away from Kaunas, about 300 m southwest from the Karmėlava settlement and 550 m north-west the road of Kaunas-Jonava. The burial ground has been investigated for six years. During that time 203 inhumation burials were investigated. Among the findings there are five leather handbags upholstered with brass. They are rare findings. All handbags were found in rich burials and show the social status of the owner. Their form is clear, the inside construction allows us to form the idea of other handbags of that time whose fragments with brass bindings were found in burial grounds of the later Middle Ages. The handbags contained not only coins but also other things. Leather handbags with round bindings were also found in a burial of a child. The handbags found in Karmėlava burial ground are dated back to the first half of the 16th century.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7899
Updated:
2018-12-17 10:50:23
Metrics:
Views: 38    Downloads: 4
Export: