Subačiaus vartų ir Šv. Dvasios gatvės Vilniuje 1989-1999 m. tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Subačiaus vartų ir Šv. Dvasios gatvės Vilniuje 1989-1999 m. tyrinėjimai
Alternative Title:
Investigations into Subačius Gate and Šv. Dvasios Street in Vilnius in 1989-1999
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 7, p. 163-169
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis pristato 1998-1999 m. AB „Paminklų restauravimo institutas“ vykdytus archeologinius ir architektūrinius tyrimus Vilniaus miesto gynybinės sienos aplinkoje ir Subačiaus vartų vietoje, kuriais siekta išsiaiškinti vartų būklę, jų atstatymo galimybes. Daugiausia informacijos gauta iš tyrinėtų plotų Šv. Dvasios gatvės dalyje, Subačiaus vartų vietoje bei plote tarp vartų ir artilerijos bastiono. Tyrinėjimų metu surasti Subačiaus vartų pamatai bei nustatyti pagrindiniai vartų statybos etapai, tiksli vieta ir matmenys. Vartai įrengti XVI a. pradžioje, pirmą kartą rekonstruoti XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje, antrąjį kartą – XVII a. viduryje. XVIII a. pabaigoje Subačiaus vartai buvo nugriauti, jų vietoje imti statyti mūriniai namai. Centrinėje Šv. Dvasios gatvės dalyje aptikta XV a. medinių statinių liekanų. Pastačius miesto gynybinę sieną, šie pastatai greičiausiai buvo nugriauti. XVI-XVII a. šalia sienos stovėję mediniai pastatai buvo nugriauti XVIII a., nutiesus kelią link Aušros vartų. Tyrinėtuose plotuose taip pat rasta XVI-XIX a. monetų, švininių antspaudų (plombų), metalinių, keramikos ir stiklo radinių.Reikšminiai žodžiai: Subačiaus vartai; Šv. Dvasios gatvė; Aušros Vartai; Medžio konstrukcijos; Elbingas; Subačius gate; St. Spirit Street.

ENThe article presents results of archaeological and architectural investigations into Subačius Gate and Šv. Dvasios Street in Vilnius carried out by archaeologists and architects of the Institute of Monuments restoration in 1998-1999. The foundations of Subačius Gate were excavated and the main development periods of this construction were defined. Subačius gate was erected at the beginning of the 16th century. The first reconstruction was made at the end of the 16th century – at the beginning of the 17th century. The second reconstruction took place in the middle of the 17th century. Subačius Gate was pulled down at the end of the 18th century. Masonry houses were built in that place. In the present territory of Šv. Dvasios Street wooden dwellings were constructed as far back as the 15th century. After the City Wall of Vilnius was built, those houses, most probably were torn down. In the 16th – 17th century wooden houses were built close to the City Wall. Those constructions were pulled down and a road to the Gates of Dawn was built in the 18th century. Coins dated from the 16th – 19th century lead seals from the first half of the 17th century, metal artefacts (iron arrowheads, silver rings, etc.), fragments of ceramic and glass vessels, fragments of tiles were found during the excavations.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7892
Updated:
2023-04-21 12:19:11
Metrics:
Views: 44    Downloads: 6
Export: