Kelių Gaono g. namų Vilniaus senamiestyje architektūrinės raidos bruožai (XV-XX a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelių Gaono g. namų Vilniaus senamiestyje architektūrinės raidos bruožai (XV-XX a.)
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 7, p. 126-137
Keywords:
LT
Gaono gatvė; Rekonstrukcija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama apibendrinta tyrimų medžiaga apie namų Gaono g. 4, 5, 6, 7 architektūrinę raidą. Apžvelgiami XV-XX a. gyvenamųjų namų architektūrai būdingi bruožai. Nagrinėti namai Gaono gatvėje patyrė daugelį rekonstrukcijų ir savo sienose išsaugojo autentiškų XV-XIX a. mūrų, plano struktūros ir architektūrinių elementų, kurie liudija kiekvieno laikotarpio architektūrinės stilistikos savitumą bei miestiečių gyvenimo modelio raidą. Formuojant kiekvieno namo restauravimo ir pritaikymo koncepciją atsižvelgta į jo raidos ypatybes. Apibendrinus tyrimų duomenis, buvo išryškinamas pastato visumą reprezentuojantis etapas. Tokio vyraujančio etapo fone fragmentiškai eksponuojami ankstesnių etapų architektūriniai elementai, jų fragmentai, atskleidžiantys istorinį ir architektūrinį senamiesčio daugiasluoksniškumą.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Gaono gatvė; Rekonstrukcija; Restauracija; Vilnius.

ENThe article presents summarized research material on architectural evolution of houses on Gaono str. 4, 5, 6, 7. The author reviews distinguishing features of XV-XX c. residential houses. Examined houses on Gaono street had underwent numerous reconstructions and preserved in their walls authentic elements of XV-XIX c. stonework, plan structure, and architectural elements, which witness unique nature of architectural style of every period and evolution of city dwellers life model. In formulation of every house‘s restoration and application concept, authors took into account specific features of its evolution. After the summary of research data, a period representing the totality of a building was identified. Against the background of such dominating period, fragments of architectural elements from earlier periods, their parts, revealing multi-layer historical and architectural nature of the Old Town, are displayed.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7888
Updated:
2018-12-17 10:41:46
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: