Negative transfer in Lithuanian students’ writing in English

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Negative transfer in Lithuanian students’ writing in English
Alternative Title:
Neigiamas perkėlimas lietuvių studentams rašant angliškai
In the Journal:
Darnioji daugiakalbystė . 2019, No. 14, p. 107-122
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Anglų kalbos mokymas; Anglų kalbos mokymas(is); Anglų kalbos mokymasis; Lietuviai studentai; Neigiamas perkėlimas; Rašymas angliškai; VDU
EN
EFL; English learning; English teaching; Lithuanian students; Negative transfer; TEFL; VMU
Summary / Abstract:

LTŠiuo tyrimu siekiama sužinoti, ar lietuviai, besimokantys anglų, kaip užsienio, kalbos daro klaidų dėl savo gimtosios kalbos įtakos. Straipsnyje tiriamas neigiamas perkėlimas iš lietuvių kalbos rašant angliškai, o pats tyrimas yra labiau kokybinis negu kiekybinis. Jame aptariamos klaidos, kurios iliustruojamos pavyzdžiais iš 34 forumų žinučių, kurias 2018 m. spalį parašė anglų kalbos B2 lygiu besimokantys pirmo arba antro kurso Vytauto Didžiojo universiteto studentai. Žinutėse jie reiškė savo nuomonę ir teikė grįžtamąjį ryšį apie praėjusią pristatymų savaitę anglų kalbos paskaitose: buvo rašoma, kas (ne)patiko kitų studentų pristatymuose, kas (ne)gerai pavyko, ką reikėtų patobulinti ateityje ir kita. Remiantis Camilleri (2004), dažniausiai pasitaikiusios neigiamo perkėlimo klaidos buvo suskirstytos į tipus; taip pat bandyta nustatyti tokių klaidų šaltinius (remiantis Camilleri, 2004; Brogan ir Son, 2015). Dauguma studentų rašydami angliškai darė klaidų ten, kur lietuvių kalboje tam tikra gramatinė kategorija nėra išskiriama, bet ji egzistuoja anglų kalboje, o kartais neigiamo perkėlimo klaidas įtakojo tiesioginis ar pažodinis vertimas iš lietuvių kalbos į anglų kalbą. Klaidų analizė parodė, kad anglų kalbos paskaitose didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas veiksmažodžio formoms “is” ir “are”, “was” ir “were”, “has” ir “have”, artikeliams, kolokacijoms, laikų derinimui, kiekybiniams įvardžiams, anglų kalbos sakinių struktūrai ir angliškų žodžių daugiareikšmiškumui. [Iš leidinio]

ENThis research intends to find out whether Lithuanians studying English as a foreign language make certain mistakes because of the influence of their native language. It focuses on negative transfer in writing in English and is qualitative rather than quantitative. The article discusses the errors and illustrates them with examples that come from a corpus for which the data was obtained from 34 Moodle forum posts written by English B2 students, native speakers of Lithuanian who were in year one or year two of their studies in various study programmes but also studied English at Vytautas Magnus University as an obligatory subject. The students participated in this forum in October 2018 and reflected on the week of presentations they had recently had: they were asked to write what they liked or did not like in the presentations their colleagues had given in class, what went well and what did not, what they should improve in the future, etc. This study identified the types of errors (based on Camilleri, 2004) that occurred most frequently and their source (based on Camilleri, 2004; Brogan & Son, 2015). Most frequently the students made errors in the cases where there was a specific grammatical category in English, but it was non-existent in Lithuanian, while sometimes the source of errors was literal translation from the native language. The error analysis shows that in the English classroom specific attention should be given to the verb forms “is” and “are”, “was” and “were”, “has” and “have”, articles, collocations, tense agreement, quantifiers, the sentence structure of the English language and the importance of word meanings. [From the publication]

ISSN:
2335-2019, 2335-2027
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78870
Updated:
2020-04-24 06:52:35
Metrics:
Views: 10
Export: