Moksleivių kultūra: subjektyvaus ir objektyvaus pasaulio sandūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių kultūra: subjektyvaus ir objektyvaus pasaulio sandūra
Alternative Title:
Schoolchildren's culture: the conflict of the subjective and objective worlds
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2007, Nr. 2, p. 35-41
Keywords:
LT
Mokiniai /School students; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas subjektyvaus ir objektyvaus pasaulių konfliktas šiuolaikinėje moksleivių kultūroje. Remiamasi prielaida, kad mokykla atspindi vaikams objektyvų pasaulį, o subjektyvus pasaulis šiuolaikinėje moksleivių kultūroje atsispindi savarankiškos jaunos asmenybės gyvenimo stiliuje. Straipsnyje teigiama, kad moksleivių subkultūra formuojasi dviejų skirtingų pasaulių - subjektyvaus ir objektyvaus - sandūroje. Tyrimo tikslas - analizuoti moksleiviškos kultūrinės saviraiškos ypatumus ir jos formavimosi priežastis. Naudoti kokybiniai tyrimo metodai: interviu ir stebėjimas. Taip pat naudotos anketos, kuriose buvo pateikti atviri klausimai. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad šiuolaikiniai Lietuvos moksleiviai aplinką vertina kaip apibrėžtą griežtų ir nuobodžių taisyklių. Mokykloje esanti tvarka ir institucinės taisyklės sukelia moksleivių pasipriešinimą, kuris skatina moksleiviškos subkultūros raišką; verčia juos jaustis fiziškai ir moraliai "įkalintais" mokykloje. Moksleiviai svajoja apie tai, ką jie vadina laisva ir demokratiška mokyklos organizacija. Klasė yra formalus struktūrinis mokyklos organizacijos elementas, kuris skaido moksleivius į grupes; tarp klasių formuojasi hierarchiniai santykiai. Ribojančios mokyklos aplinkos taisyklės lemia mokinių nuobodulį, ir tai vėliau veda prie jų kūrybiškumo raiškos paskutiniuose sąsiuvinių puslapiuose, ant suolų ir lentų. Moksleivių kūrybiškumas yra išskirtinis subkultūros elementas, kuris turi būti tyrinėjamas, norint suprasti moksleivių pasaulį ir jų reakcijas į taip vadinamą objektyvųjį pasaulį.Reikšminiai žodžiai: Moksleiviai; Subkultūra; Požiūris; Schoolchildren; Subculture; View.

ENThe paper focuses on the conflict of the subjective and objective worlds in today's schoolchildren's culture. Its central assumption is that school is the most institutionalised environment for contemporary Lithuanian schoolchildren and young citizens of Lithuania. Therefore, it is sug¬gested that school represents the objective world for schoolchildren. The other starting point is that the subjective world in contemporary schoolchildren culture is mostly represented by the lifestyle of an independent young personality type. The paper argues that the conflict of subjective and objective worlds shapes the schoolchildren's subculture. Qualitative (half-structural interview) and quan-titative (open questionnaire) research methods were used to acquire the data (observed characteristics of the schoolchildren subculture) and provide the statements and conclusions presented in the paper. The research has led to believe that contemporary Lithuanian schoolchildren see school as the environment defined by strict and boring rules. This environment triggers sensitive reactions from the schoolchildren, which results in them feeling physically and morally „imprisoned" at school. Contemporary Lithuanian schoolchildren dream of what they call free and democratic school organization.The class is the formal structural element of the school organisation, which divides schoolchildren into groups. It is a very complicated phenomenon, which displays personal young people's skills, namely conformance and leadership. Hierarchies are formed in relationships between classes. The restricting rules of the school environment result in schoolchildren's boredom, which further leads to their creativity spilling out in the last pages of their exercise books, on the desks and blackboards. Schoolchildren's creativity is the most exclusive element of the subculture, which should be investigated in order to understand the schoolchildren's world and their reactions to the so called objective world. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7873
Updated:
2018-12-17 11:57:32
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: