Lietuvos drabužių mada art nouveau laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos drabužių mada art nouveau laikotarpiu
Alternative Title:
Lithuanian fashion in the art nouveau period
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2007, Nr. 1, p. 17-34
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Meno stiliai / Art styles; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama madingo kostiumo sklaida Lietuvoje 1890 – 1914 m. Straipsnio tikslas - išsiaiškinti veiksnius, įtakojusius madingos aprangos atsiradimą Lietuvoje, išanalizuoti europietiško kostiumo įtaką, nustatyti pagrindinius stilistinius madingo rūbo, dėvėto šiuo laikotarpiu, bruožus. Fotografijos, iliustracijos yra pagrindinis tyrinėjimų šaltinis ir epochos liudininkas, naudotasi ir to meto periodika, rašytiniais šaltiniais. Straipsnyje aprašyti būdingiausi moteriško, vyriško ir vaikiško kostiumo tipai, parodyti jų pasikeitimai; paaiškinta kai kurių elementų kaita bei naujų elementų atsiradimas. Atkreipiamas dėmesys į veiksnius, įtakojusius kostiumo kaitą bei plitimą. Madinga apranga plito pasiturinčių gyventojų sluoksniuose - sparčiai augančiame miestiečių luome, taip pat dvarininkų tarpe. 1890–1914 m. laikotarpiu Lietuvoje plito art nouveau mada, aprangoje buvo ryškūs luominiai skirtumai. Madingiausiai rengėsi dvarininkijos sluoksnio atstovai, jie bene labiausiai atitiko šio laikmečio dvasią bei vakarietiško kostiumo reikalavimus. Aptariant nagrinėjamo laikotarpio Vilniaus gyventojų tautinę sudėtį, reikia konstatuoti, kad vyravo žydų, lenkų, rusų tautybių žmonės, miestai buvo nelietuviški. Lietuvos kaimuose valstiečiai sudarė 93,3%, o miestuose gyveno daugiausia žydai bei kitų tautybių asmenys. Miestiečiai – buržua, inteligentija vilkėjo santūresnius kostiumus, tačiau irgi sekė mados pokyčius. Miestų darbininkai, valstiečiai ir kiti žemesnių sluoksnių atstovai dėl ribotų finansinių išteklių ir gyvenimo būdo mažai domėjosi mada. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Art Nouveau"; Modernas; Secesija; Mada; Madų žurnalai; Gyvenimo būdas; Siuvimas; Siuvinėjimas; Beginning of the XXth C.; Art nouveau; Modern style; Sezession; Feminism; Fashion magazines; Lifestyle; Fashion clothes; Lace; Embroidery.

ENThe paper looks into the spread of fashionable clothes in 1890 – 1914 in Lithuania. The objective of the paper is to identify the factors that influenced the emergence of fashionable clothes in Lithuania, to analyse the impact of the European dress and to find the main stylistic features of fashionable attire worn back then. Photographs and illustrations represent the main source for the study and the key witness of that epoch. The author also used periodicals and written sources of that time. The paper describes the most common types of female, male and children's dress, showing their change, alteration of some old elements and emergence of new elements. The study focuses on factors that influenced the change and spread of the dress. Fashion clothes spread among well-to-do circles – the rapidly growing stratum of citizens and landlords. In 1890–1914, Lithuania witnessed the spread of the art nouveau fashion, with distinct class differences in the dress. Estate holders were the most fashionably dressed people, matching the spirit of the times and requirements of the Western dress the best. Speaking of the ethnic composition of the Vilnius population in that period, it must be stated that the dominating groups were Jews, Poles and Russians. Towns were not Lithuanian then. In Lithuania’s villages, peasants made up 93.3 pct of the population, while towns were mostly inhabited by Jews and people of other ethnic groups. The bourgeois and intellectuals dressed more modestly, but they also followed fashion changes. Town workers, peasants and other people from the lower strata showed little interest in fashion due to their strained resources and lifestyle.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7869
Updated:
2018-12-17 11:57:31
Metrics:
Views: 61    Downloads: 26
Export: