Ugdymo kompetencijos rodikliai: tarptautiniai palyginimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo kompetencijos rodikliai: tarptautiniai palyginimai
Alternative Title:
Indicators of education competence: international comparisons
In the Book:
Švietimo ekonomika ir politika: investicinė ir edukacinė patirtis : ekonominės ir socialinės politikos studijos / redakcinė kolegija: Antanas Buračas ... [et al.]. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. P. 126-148. (Mokslinių straipsnių rinkiniai ; 12)
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Kompetencijos / Competencies; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTEdukacijos ir ugdymo efektas matuojamas daugeliu socialinių rodiklių. Jų svarba didėja nagrinėjant mokymo institucijų veiklos veiksmingumą rengiant išmanius ir kompetentingus specialistus. Straipsnyje siekiama atskleisti, kad plačiausiai šiuo metu tokie rodikliai taikomi tarptautiniuose tyrimuose, skirtuose šalių inovatyvumui ir ekonominiam konkurencingumui vertinti, taip pat su jais susijusiose mokymo ir mokslo įstaigų reitingavimo sistemose. Reikšminga išvada yra ta, kad šių rodiklių sistemų nepakanka nustatant detalesnes vienos ar kitos šalies (Lietuvos) rekomendacijas profesinės kompetencijos ugdymui tobulinti, nes jie yra pernelyg apibendrinti, be to, orientuoti į vienos ar kitos tyrimus vykdančios tarptautinės organizacijos vertinimo tikslus. Todėl jos neišsamiai įvertina kultūrinių tradicijų bei gyvensenų skirtumus, kartu ir specifines konkrečios šalies reikmes, kurių tenkinimas, savo ruožtu, reglamentuojamas vykdomose perspektyvinėse plėtros programose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompetencijos rodikliai; Konkurencingumas; Inovacija; Reitingai; Competence indicators9eng; Innovation; Competitiveness; Ranking education.

ENThe efficiency of education is evaluated by many social indicators and their importance is increasing when measuring their impact on efficiency of learning institutions when rising the intelligent and competent specialists. The article aims to reveal that the most widely used indicators are applied currently in the international surveys dedicated to assess the country’s economic competitiveness and innovativeness and those involved in the ranking systems of education institutions. A significant finding is that indicators included in these systems are not sufficient in determining the more detailed evaluations and for the recommendations concerning the professional competence for improving the organization and innovative activity in particular country (Lithuania), because they are too generalized. In addition, they usually focus on investigations of one or the other aspects an international organization purposes for evaluation different from direct task to ameliorate the education policy in the selected country. They are therefore not fully assessing the cultural traditions and lifestyle differences, along with the specific needs of a particular country, which satisfaction, in turn, is governed by ongoing prospective development programs. [From the publication]

ISBN:
9786094710780
ISSN:
2335-7061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78650
Updated:
2022-01-28 22:47:49
Metrics:
Views: 16
Export: