Kryžių kalno ir jį supančio kraštovaizdžio istorinė raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kryžių kalno ir jį supančio kraštovaizdžio istorinė raida
Alternative Title:
Historical development of the Hill of Crosses and the landscape surrounding it
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 6, p. 71-88
Keywords:
LT
Kraštovaizdis / Landscape; Kryžiai / Crosses; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama ištirti Kryžių kalno aplinką – jį supantį kraštovaizdį, pateikti jo raidos istorinę analizę, atskleidžiant šios teritorijos vystymosi etapus ir ypatumus. Tyrimų metu kultūrinis kraštovaizdis iš esmės tapatintas su kultūros paminklo – Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete vizualinės apsaugos zona. Kadangi tiriamojoje teritorijoje yra Kryžių kalnas, kurio kultūrinė ir visuomeninė reikšmė šimtmečio bėgyje nebuvo statiška – nuolat kito, pergyveno vystymosi etapus, įtakojusius ir jį supantį kraštovaizdį, numatyta aplinkos istorinės raidos apžvalga dalinama į dvi dalis: Kryžių kalno istorinė raida ir Kryžių kalno aplinkos istorinė raida. Pirmojoje analizuojama paties Kryžių kalno atsiradimo ir vystymosi raida, tradicijų formavimasis, antrojoje tiriamas šimto metų laikotarpio Kryžių kalną supančio kraštovaizdžio raida.Reikšminiai žodžiai: Kraštovaizdis; Piliakalniai; Kryžių kalnas; Landscape; Mound; Hill of Crosses.

ENThe article seeks to investigate the environment of the Hill of Crosses – the landscape surrounding it, to present the historical analysis of its development by revealing stages and peculiarities of the development of this territory. During the investigation the cultural landscape was in essence identified with the visual zone of the cultural monument –Jurgaičiai, Domantai hill fort with a settlement. Since the Hill of Crosses is located in the territory under investigation whose cultural and social significance was not static in the course of a century – it constantly changed, underwent stages of development, which influenced and surrounded the landscape, the planned survey of the historical development of the environment is divided into two parts: the historical development of the Hill of Crosses and the historical development of the environment of the Hill of Crosses. In the first part the development of appearance and evolution of the Hill of Crosses, the formation of traditions is analysed, the second part investigates the development of the landscape surrounding the Hill of Crosses in the course of a hundred years.

ISBN:
998676615X
ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7856
Updated:
2018-12-17 10:41:40
Metrics:
Views: 73    Downloads: 16
Export: