Žydų kultūros paveldo netektys okupacijų metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydų kultūros paveldo netektys okupacijų metais
Alternative Title:
Loss of Jewish cultural heritage during years of occupation
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 6, p. 57-65
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas daugiau nei 50 metų trukęs žydų kultūrinio paveldo naikinimas sovietinės ir nacių okupacijos metais; daugiausia dėmesio skiriama žydų kultūros ir švietimo įstaigų uždarymui, periodinės spaudos leidinių draudimui. Okupantai draudė žydų organizacijas, uždarinėjo maldos namus. Buvo uždaromos ar likviduojamos žydų kapinės, o jų vietose statomi nauji pastatai. Okupantai nuniokojo arba sunaikino žymiausius žydų kultūros ir švietimo centrus – muziejus, bibliotekas. Dalis jų turto atiteko kitoms institucijoms. Visiškai sugriauta Didžioji sinagoga Vilniuje. Straipsnio pabaigoje daroma išvada, kad sovietinės ir nacių okupacijų metais Lietuvoje buvo naikinamas ne tik lietuvių, bet ir kitų tautinių bendrijų, jų tarpe ir žydų kultūros paveldas. Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsirado daugiau galimybių išsaugoti kultūrinį paveldą.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos žydai; Judaistinio paveldo naikinimas; Nacių ir sovietų okupacijos.

ENArticle observes a loss of Jewish cultural heritage during soviet and Nazis occupation times. The period investigated covers 50 years; accordingly attention is concentrated on destruction of Jewish cultural and educational institutions, periodical press. The occupants eliminated Jewish organizations, closed praying houses. New building went in areas of Jewish cemeteries; they were whether close or abandoned. Notable cultural and educational centers: museums, libraries were devastated or destroyed by the occupants. Part of their property was given to other institutions. The Great Vilnius Synagogue was devastated totally. The article makes a conclusion that not only Lithuanian cultural heritage, but also national communities, especially the Jewish, had their cultural heritage destroyed. Only after recover of Lithuanian Independence, it became possible to save cultural heritage. [From the publication]

ISSN:
1392-155X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7854
Updated:
2018-12-17 10:41:39
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: