Techninio profilio universiteto kalbinės aplinkos ugdomosios galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Techninio profilio universiteto kalbinės aplinkos ugdomosios galimybės
Alternative Title:
Educational Prospects of Lingual Environment in a Technical University
In the Book:
Asmenybė ir kultūra. Vilnius: Technika, 2006. P. 112-160
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademinė kalbinė aplinka; Kalbinės aplinkos veiksniai; Ugdomasis poveikis; Educational potentials; Linguistic environment; Technical profile.
Keywords:
LT
Akademinė kalbinė aplinka; Kalbinės aplinkos veiksniai; Ugdymas / Education.
EN
Linguistic environment; Technical profile.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - ištirti ir nustatyti akademinės aplinkos veiksnių poveikį ugdant techninio profilio universitetų (Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto) studentų specialybės kalbą ir tobulinant kalbos kultūrą. Straipsnyje atskleista techninio profilio universiteto specifinės kalbinės aplinkos samprata; nustatyti ir anketinės apklausos būdu ištirti akademinės kalbinės aplinkos veiksniai kaip prielaidos techninio profilio universitetų studentų kalbos kultūrai tobulinti; ištirta kalbinė aplinka kaip universiteto kultūros lygio išraiška; remiantis tyrimo rezultatais atskleisti ryšiai tarp analizuojamų akademinės kalbinės aplinkos veiksnių, rasta jų sąveika su išorinės aplinkos veiksniais bei nustatyti minėtų veiksnių koreliaciniai ryšiai. Pastebėta, kad ryškiausi koreliaciniai ryšiai yra tarp šių kintamųjų: kalbos kultūros dėstymo turinio ir studentų kalbos kultūros įvertinimo; specialybės dėstytojų kalbinės kompetencijos ir studentų požiūrio į akademinę kalbinę aplinką; kalbos kultūros dėstytojų profesinės kompetencijos ir studentų požiūrio į akademinę kalbinę aplinką bei kalbos kultūros įvertinimo. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to analyze and ascertain the impact on academic environment factors on education of students of technical universities (Kaunas University of Technology and Vilnius Gediminas Technical University) in specialized language and improving their language culture. The article reveals the concept of specific lingual environment of a technical university; provides and surveys academic lingual environment factors as preconditions for improvement of language culture of technical university students; analyzes lingual environment as an expression of cultural level of a university; on the basis of research results, relations between analyzed academic environment factors are revealed and their relationship to the external environment factors is discovered, and correlative relations of the aforementioned factors are determined. It was noticed that the most significant correlative relations exist among the following variables: language culture content and student language culture assessment; lingual competencies of speciality lecturers and attitude of students to the academic lingual environment; vocational competence of language culture lecturers and attitude of students to the academic lingual environment, and language culture environment.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7845
Updated:
2019-02-08 12:52:12
Metrics:
Views: 8
Export: