Žmogiškojo kapitalo formavimosi veiksniai globalios ekonomikos sąlygomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškojo kapitalo formavimosi veiksniai globalios ekonomikos sąlygomis
Alternative Title:
Human capital formation factors in the global economy
In the Book:
Keywords:
LT
Žmogiškasis kapitalas; Žmogiškojo kapitalo formavimas; Investicijos į žmogiškąjį kapitalą; Darbuotojų įgūdžių stiprinimas; Investicijų grąža.
EN
Human capital; Building human capital; Investing in human capital; Strengthening employee skills; Return on investment.
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgiant į šiandienius visuomeninius iššūkius: kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą, sparčiai kintančias technologijas, augantį žinių ir išsilavinimo reikšmingumą, pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama žmogiškajam kapitalui. Šiame straipsnyje siekiama aptarti žmogiškojo kapitalo formavimosi veiksnius globalios ekonomikos sąlygomis. Taikant mokslinės literatūros analizės, sisteminimo bei vertinimo metodus, straipsnyje analizuojama žmogiškojo kapitalo koncepcija, atskleidžiama sampratos interpretacijų įvairovė, taip pat aptariama žmogiškojo kapitalo vertė ir nauda tiek individui, tiek organizacijai ir visai šaliai. Antrojoje straipsnio dalyje dėmesys skiriamas žmogiškojo kapitalo formavimo aspektų analizei, analizuojamos žmogiškojo kapitalo formavimo ypatybės, nagrinėjama investicijų į žmogiškąjį kapitalą svarba ir reikšmė. [Iš leidinio]

ENIn the light of today's societal challenges - skilled labour shortages, rapidly changing technologies, the growing importance of knowledge and education, more and more attention is paid to human capital. This article aims to discuss the factors of human capital formation in the global economy. By using literature analysis, systematization and assessment methods, the article analyzes the concept of human capital, a variety of interpretations of the concept of human capital and discusses the value and benefit of human capital for individuals, organization as well as the whole country. The second part of the article focuses on human capital formation aspects of the analysis: it is the different characteristics of human capital formation and also attention is paid to the importance of investment in human capital. [From the publication]

ISBN:
9786094597138
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78414
Updated:
2020-08-22 11:08:38
Metrics:
Views: 49    Downloads: 3
Export: