Griškabūdis. Skulptūra "Jezus Nazarietis"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Griškabūdis. Skulptūra "Jezus Nazarietis"
Alternative Title:
Griškabūdis. The Sculpture "Jesus of Nazareth"
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilkaviškio vyskupija; Griškabūdis; Menas sakralinis; "Jėzus Nazarietis"; Jesus of Nazareth.
Keywords:
LT
Griškabūdis; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Menas sakralinis; Vilkaviškio vyskupija.
Summary / Abstract:

LTGriškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčioje esanti skulptūra „Jėzus Nazarietis“ į Griškabūdį pateko XX a. II pusėje. Manoma, kad ji buvo skirta Kudirkos Naumiesčio parapijai priklausiusiai Slabadų koplyčiai. „Jėzumi Nazariečiu“ vadinami Viešpaties atvaizdai, kurie mūsų krašte kurti kopijuojant ir vaizduojant stebuklingą to paties pavadinimo skulptūrą, nuo 1864 m. stovinčią šoniniame Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altoriuje. Pagrindinės jos dalys padarytos Romoje, palaimintos popiežiaus Inocento XII ir 1700 m. atvežtos į Vilniaus Antakalnio trinitorių vienuolyną. Skulptūros proporcijos gana grakščios, nors kiek padidinta galva, kompozicija simetrinė, ikonografija tipiška: Jėzus stovi tiesus, su ilgu sujuostu rūbu, ties juosmeniu sukryžiuotomis ir surištomis rankomis. Iš šio siužeto Lietuvos skulptūrų jis išsiskiria specifiniu rūbo elementu – ant įprastos tunikos reljefu išryškinta siaura „prijuostė“. Ši detalė gali būti kildinama iš karmelitų vienuolijos dailės tradicijų arba iš Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos ikonografijos. Skulptūros autorius nebuvo profesionalus skulptorius, jis siejamas su meistru, išdrožusiu Sintautų priebažnyčio Nukryžiuotąjį, kūryba.

ENThe sculpture “Jesus of Nazareth”, displayed in Griškabūdis Transfiguration of Christ church appeared in the church in the second half of XX c. It is believed that it was destined for Slabadai chapel in Kudirkos Naumiestis parish. “Jesus of Nazareth” name is given to images of the Lord, which were created in our country by copying and depicting a miraculous, sculpture of the same name, since 1864 standing in a side altar of Vilnius St. Peter and Paul church. Its main parts are produced in Rome, blessed by the Pope Innocent XII, and in 1700 brought to Vilnius Antakalnis Trinitarian monastery. The proportions of the sculpture are rather graceful, although the head is slightly bigger, composition is symmetric, and iconography is standard: Jesus stands straight, in a long girdled cloth, with hands crossed and tied around waist. Among Lithuanian sculptures of the same episode, this one stands out due to a specific element of clothing – an observer sees juxtaposed on a usual tunic an outline of a narrow “apron”. This detail could originate from painting traditions of Carmelite order or from Holy Virgin Mary the Liberator of Captives. The authors of the sculpture was not a professional sculptor, he is connected to creative work of the craftsman, who carved out Crucifix in Sintautai church.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7840
Updated:
2014-04-28 20:55:44
Metrics:
Views: 14
Export: