Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje
Alternative Title:
Assessment and validation of non-formal and informal learning achievements in the national qualification system
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 12, p. 64-75
Summary / Abstract:

LTNeformalusis ir savaiminis mokymasis – svarbi kvalifikacijos įgijimo dalis. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas Nacionalinėje kvalifikacijos sistemoje tampa reikšmingu procesu, leidžiančiu patvirtinti asmens kvalifikaciją, jam nedalyvaujant formaliojo mokymo sistemoje. Straipsnyje apibrėžiami neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kvalifikacijos pripažinimo tikslai, principai, analizuojami teisiniai ir strateginiai dokumentai, reglamentuojantys neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje. Aprašomas Lietuvoje veikiantis neformaliai ir savaiminių būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kvalifikacijos pripažinimo mechanizmas, apibrėžiama tokio vertinimo vieta nacionalinėje kvalifikacijos sąrangoje. Autorės pabrėžia, jog Lietuvoje mokymosi pasiekimų, įgytų neformaliojo ir savaiminio mokymosi metu , vertinimo ir pripažinimo problematika išryškinta deklaratyviai. Stokojant aiškios strategijos, ši situacija tiesiogiai neigiamai veikia kvalifikacijų pripažinimo plėtrą. Kita vertus, dar tik formuojantis nacionalinei kvalifikacijos sistemai, nėra išryškinta neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo vieta ir reikšmė. Kadangi neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas yra pakankamai nauja sritis, turi būti sukurta vieninga metodologija, vertintojų ir konsultantų rengimo programa apimanti teoriją ir praktiką, susipažinimą su įstatymais, instrukcijomis bei teisiniais aktais, metodų ir instrumentų atranką suaugusiųjų mokymosi pasiekimams vertinti.

ENThe article aims at defining the aims and principles of assessment of non-formally and informally acquired learning achievements and validation of qualifications and analysing legal and strategic documents, which regulate learning achievement assessment and qualification validation in non-formal and informal learning in Lithuania. The article describes the mechanism of assessment and validation of non-formally and informally acquired learning achievements and qualifications in Lithuania. It also defines the situation of such assessment in the national qualification framework. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Profesinio rengimo metodologija / Rimantas Laužackas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. 331 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7839
Updated:
2020-07-30 19:31:20
Metrics:
Views: 17
Export: