Griškabūdis. Paveikslas "Šv. Ona (Marijos auklėjimas)"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Griškabūdis. Paveikslas "Šv. Ona (Marijos auklėjimas)"
Alternative Title:
Griškabūdis. Painting "St. Anna (Education of Mary)"
Keywords:
LT
Griškabūdis; Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas Leono Bendronskio altorinis paveikslas „Šv. Ona (Marijos auklėjimas)“ (1874), esantis Griškabūdžio Kristaus atsimainymo bažnyčioje. Šv. Onos, mokančios Mariją rašto, atvaizdas atspindi krikščioniškojo auklėjimo šeimoje idėją. Šis tradicinis katalikiškas siužetas Lietuvos bažnyčiose itin pamėgtas XIX a. II pusėje. Paveikslo siužetas perteiktas kaip rami buitinė scena, kurią pagyvina angelų atvaizdai. Gana trapios pavaizduotųjų proporcijos, kiek smulkmeniškas piešinys, vyrauja rudi tonai. Ostrožanų (Lenkija) parapijinėje bažnyčioje yra 1875 m. nutapytas to paties pavadinimo paveikslas. Jo kompozicija labai panaši ir skiriasi tik mažesne fono erdve. Spėjama, kad abu paveikslai yra arba bendro nenustatyto pirmavaizdžio kopijos, arba Lenkijoje esantis paveikslas taip pat yra L. Bendronskio kūrinys.Reikšminiai žodžiai: Vilkaviškio vyskupija; Griškabūdis; Sakralinė dailė; Šv. Ona; St. Anne.

ENThe article describes altar painting by Leon Bendronskis – “St.Anna (education of Mary)” (1874), displayed in Griškabūdis Transfiguration of Christ church. The image of St.Anna teaching Mary to write reflects the idea of Christian education within the family. This, commonplace Catholic episode became especially liked in Lithuanian churches in the second half of XIX c. The episode of the painting is depicted as a calm household scene, which is enlivened by images of angels. A rather fragile proportion of depicted figures, a painting is a bit too detail-oriented, brown tones predominate. In Ostrožana (Poland) parish church, there is a painting with identical name, painted in 1875. Its composition is very similar and differs only in smaller background space. One guesses that both painting are either copies of common, unidentified prototype or the painting displayed in Poland is also a piece of work by L. Bendronskis creative work.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7838
Updated:
2014-04-28 20:55:32
Metrics:
Views: 24
Export: