Meilė ir politika : Traidenis tekina dukrą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meilė ir politika: Traidenis tekina dukrą
Alternative Title:
Love and politics: Traidenis seeks a husband for his daughter
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 44, p. 27-40. Senoji Lietuva : Viduramžiai. Renesansas. Barokas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mazovija; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Piastai; Kova; Misijos.
Keywords:
LT
Kova; Mazovija; Misijos; Piastai; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas).
Summary / Abstract:

LTLietuvos didžiojo kunigaikščio Traidenio valdymo metais (1268–1282) santykiai tarp Lietuvos ir Mazovijos įgijo didelės reikšmės. Naujasis Lietuvos valdovo užsienio politikos prioritetas anuomet deklaruotas įprastu būdu – už Boleslovo II, jaunesniojo iš dviejų Mazovijos kunigaikščių, 1279 m. ištekinama duktė. Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, kodėl ir kaip įvyko politinis Mazovijos suartėjimas su Traidenio Lietuva. Straipsnyje atidžiai aptariamos Gaudimantės Traidenytės tekinimo metais lenkų kunigaikštystėse, Haličo-Voluinė kunigaikštystėje ir į tuos įvykius įsisukusioje Lietuvoje išryškėjusios karinių politinių interesų grupuotės ir jų veikla. Atliktas tyrimas leidžia daryti išvadą, kad dėl Traidenytės ištekinimo susitarė Traidenis, Haličo kunigaikštis Levas ir motinos Perejeslavos (Levo sesuo) globojamas jaunasis mazovietis Boleslovas II. Sukurdamas svainystės giminystę, Levas prie savęs glaudžiau prišliejo Traidenį, o šis įgijo stiprų sąjungininką Lietuvos pietuose. Kartu Traidenis varžė Vokiečių ordino Prūsijoje karines politines veiklos galimybes, nes jau buvo pradėjęs remti jotvingių kovą su kryžiuočiais. Turint omeny tą, kad su Ordinu Lietuvos valdovas nepalaikė jokių politinių kontaktų, bet jo kaimynystėje įgijo draugų, galima konstatuoti Traidenio sėkmę Vokiečių ordino vyresnybei paliekant kuo mažiau galimybių susiderėti su rusų ir kai kurių lenkų žemių kunigaikščiais, tik jau ne jotvingių, bet Lietuvos sąskaita. [Iš leidinio]

ENDuring the reign of Lithuania’s Grand Duke Traidenis (1268–1282), relations between Lithuania and Mazovia took on great importance. Lithuania’s ruler declared this new priority of foreign policy in the usual way for those times: in 1279 he gave his daughter in marriage to Boleslav II, Duke of Mazovia. This article seeks to answer the questions of how and why this strengthening of relations between Mazovia and Lithuania came about. It discusses the political and military interest groupings and their activities in the Polish duchies and in the Duchy of Halycz-Volhynia and Lithuania at the time that Traidenis’ daughter Gaudimantė married into the Polish duchy. The research leads to the conclusion that the decision to offer Gaudimantė in marriage was made by Traidenis and Lev, the Duke of Halycz, along with Lev’s sister, Perejeslava, the guardian of the young Mazovian Boleslav II. By creating this brother-in-law relationship, Lev got closer to Traidenis, and Traidenis acquired a strong ally to the south of Lithuania. At this time Traidenis was hindering the military and political options of the Teutonic Order in Prussia, as he had already begun to support the Jotvingians’ war effort against the Knights. Considering the fact that Traidenis did not enter into any political negotiations with the Teutonic Order, but went ahead and made alliances around Prussia’s periphery, it can be said that Traidenis was successful at limiting the Order’s options for making alliances with Russian and Polish dukes at Lithuania’s expense. This was particularly so in the case of the Jotvingians. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Traidenis : monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje, (1268-1282) / Artūras Dubonis. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 242 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/783
Updated:
2018-12-20 23:04:14
Metrics:
Views: 68    Downloads: 19
Export: