Lietuvos miestelių prekybos pastatų tipai XIX a. - XX a. pirmojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos miestelių prekybos pastatų tipai XIX a. - XX a. pirmojoje pusėje
Alternative Title:
The Types of trade buildings in Lithuanian townships in the 19th and early 20th centuries
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 4, p. 46-51
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Liaudies menas / Folk art; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – XIX a. – XX a. pirmosios pusės Lietuvos miestelių prekybos pastatai (tyrimuose atsiribojama nuo Klaipėdos krašto, kur dėl istorinės raidos ypatumų funkciniu požiūriu susiklostė kiek kitoks gyvenviečių tinklas). Tikslas – nustatyti minėto laikotarpio Lietuvos miestelių prekybos pastatų tipus, ištirti jų architektūrą. Metodas – istorinis, tipologinis. Išvada – XIX a. – XX a. pirmosios pusės Lietuvos miestelių prekybos pastatų tipai – ankstesnių istorijos laikotarpių tradicijos tąsa. Šių pastatų tipų visuma lėmė miestelių vaizdo savitumą ir tą vaizdą formavo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos architektūros istorija; Lietuvos miesteliai; Prekybiniai pastatai; History of Lithuanian Architecture; Lithuanian Townships; Trade Buildings.

ENThe article analyses commercial buildings of Lithuanian towns in the 19th century – first half of the 20th century (the study excludes the Klaipėda region where historical development peculiarities have determined a slightly different arrangement of settlements). The article is aimed at determining the types of commercial buildings of Lithuanian towns in the said period and defining their architecture. The method of research is historical and typological. Conclusion: the types of commercial buildings of Lithuanian towns of the 19th century – first half of the 20th century are an extension of the tradition of previous historical periods. The types of these buildings determined the distinctiveness of the landscape of towns and formed the landscape.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7824
Updated:
2018-12-17 11:09:27
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: