Kultūra ekonomikos antropologijos požiūriu: kodėl geltoni aukštaičių namai?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūra ekonomikos antropologijos požiūriu: kodėl geltoni aukštaičių namai?
Alternative Title:
Local culture from the viewpoint of the anthropology of economics: why are the Highlanders' houses yellow?
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 4, p. 22-27
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, žvelgiant į šiuolaikinę kultūrą ekonomikos antropologijos požiūriu, atskleidžiamos lokalios socialinės ir istorinės reiškinių priežastys bei aktualijos. Nagrinėdami bendruomenės sampratas ir lokalią kultūros ekonomiką, siekiame atsakyti į klausimą, kodėl aukštaičių namai geltoni? Giliau žvelgdami į lokalios kultūros reiškinius, kaip „bendruomenės“ ir „rinkos“ jungtis, mes matome Lietuvos kultūrinių tradicijų realijas XX ir XIX amžiaus sandūroje. Lietuvos kultūros tyrinėtojui ekonomikos antropologijos idėja – giliai žvelgti į bendruomenės ir rinkos jungtis – padeda atskleisti kultūrinės „tradicijos“ išnykimo priežastis, galiausiai, mes galime pasvertai įvertinti etniškumo, inovacijų bei kitų dalykų įvairiausias sąsajas šiuolaikinėse kultūrinėse tradicijose. Bendruomenės rinkoje kultūrinė „tradicija“ turi išskirtinį statusą. Turėdama „pagrindo“ vertės dalelytę ji yra puoselėjama tarsi nedrąsiai, bet užtikrintai teigiant: negi išsiskirsi? Tradiciniai daiktai mainomi visai kitaip negu įprasti dalykai, todėl antropologinis tyrimas parodo modernybės, tradicijos ir postmodernybės vingius realiame mažų miestelių gyvenime. „Tradicijos“ kaip bendruomenės tapatybės „ženklo“ turinys taip pat yra įtakojamas rinkos: nykstantys amatai nuskandina istorines amatininkų patirtis. Šiuolaikinių lokalių bendruomenių kultūros paveldo likimas daugeliu atvejų priklauso nuo žmonių gerovės ir išsilavinimo. Tradicija susidomėjusi bendruomenė skatina ją išlikti ir plisti, o kintanti ekonominė rinka dažnai atneša impulsų naujiems pomėgiams. Žmonės dažnai tik pasako – gražu geltoni namai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šiuolaikinė kultūra; Ekonomijos antropologija; Contemporary culture; Anthropology of economics.

ENThe article discloses reasons and actualities of local and historical phenomena, considering up-to-date culture from the attitude of economical anthropology. By analyzing conceptions of community and economics of local culture, we seek to answer the question why do houses of Upper Lithuanians are yellow? By analyzing more thoroughly phenomena of local culture as links of “community” and “market”, we see realities of Lithuanian cultural traditions at the juncture of 20th and 21st centuries. Idea of economical anthropology for the scholars of Lithuanian culture –i.e. deeper insight to links of community and market - helps to disclose reasons of varnishing of cultural “tradition” and finally we are capable of evaluating various links of ethnicity, innovations and other things in modern cultural traditions. Cultural “tradition” in a community market has exclusive status. Traditional things are being changed in other manner as usual things, therefore anthropologic research shows modernity, tradition and post-modernity in real life of small towns. Content of “tradition” as sign of identity for community is also influenced by a market: historical experience of craftsmen is sinking due to varnishing crafts. Destiny of cultural heritage of current local communities mostly depends on welfare and education of people. Community being interested in tradition promotes its survival and spread, and shifting economical market often gives impulses to new enjoyments. People often say - how beautiful…yellow houses….

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7820
Updated:
2018-12-17 11:09:25
Metrics:
Views: 51    Downloads: 7
Export: