Joanos Grinienės ir Kazio Griniaus lietuviškų prijuosčių ir aprėdalų kolekcija (1902-1927)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joanos Grinienės ir Kazio Griniaus lietuviškų prijuosčių ir aprėdalų kolekcija (1902-1927)
Alternative Title:
Folk art collection of the Lithuanian President
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 3, p. 52-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Grinienė, Joana; Kolekcijos; Liaudies menas; Tautiniai kostiumai; Prijuostės; Kazys Grinius; Lithuanian folk art collection.
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Liaudies menas / Folk art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma atsekti Joanos ir Kazio Grinių rinkinio atsiradimo inspiracijas ir šio unikalaus objekto likimą. Šis rinkinys K. Griniaus registracijos sąsiuvinyje įvardytas "Joanos Grinienės ir Kazio Griniaus lietuviškų prijuosčių ir aprėdalų kolekcija" (1927). Šiame sąsiuvinyje buvo suregistruota 300 daiktų, bet kai rinkinį 1927 m. įgijo muziejus, jis jau buvo didesnis, ir inventorinėje knygoje suinventorinta 340 eksponatų. Rinkinyje buvo: 298 suvalkietiškos prijuostės, 36 juostos, 2 juostų kilimai, 1 sijonas, 2 poros pirštinių. Visi daiktai menkai metrikuoti. Rinkinyje daugiausia prijuosčių, nors jos vadinamos "kaišytinėmis", tačiau kartais yra austos ir kitokia, mišria technika. Rinkinyje gausu ir juostų, įdomūs juostų kilimai. Inventorinėje knygoje, nurodant technikas ir medžiagas, yra klaidų ir netikslumų. Rinkinys buvo tikrintas du kartus. 1964 m. patikrinus rinkinį buvo nurašyta 7 prijuostės ir 2 juostos. Pažymėta, kad dar 43 prijuostės yra su defektais, tačiau jos nebuvo nurašytos ar restauruotos ir liko rinkinyje. 1997 m. rinkinys vėl buvo patikrintas. Eksponatų -254: 225 prijuostės, 34 juostos, 2 juostų kilimai, 1 sijonas, 2 poros pirštinių. Konstatuota, kad prijuosčių būklė kelia rūpesčių, o juostos išsilaikę gana gerai (išskyrus juostų kilimus). Apie trečdalį prijuosčių reikia restauruoti, iš jų 36- skubiai, nes jos jau į muziejų buvo patekę su defektais: nublukę, dėmėtos, skylėtos. Tačiau rinkinys nebuvo restauruotas. Kolekcija buvo demonstruota pirmosiose Lietuvos dailės parodose (1907, 1914) Lietuvoje ir užsienyje (1900, Paryžiuje ir 1925, Italijoje).

ENThe article aims to cover the inspirations and the fortune of a unique collection by Joana and Kazys Griniai. In a digest of Kazys Grinius, this set of ancient pieces is recorded as the Collection of Lithuanian Aprons and Clothes by Joana Grinienė and Kazys Grinius (1927). The digest recorded 300 things, but when it reached the museum (in 1927) the inventory book indicated 340 showpieces. The collection consisted of 298 Sudovian aprons, 36 ribbons, 2 ribbon carpets, 1 skirt, and 2 pairs of gloves. All garments were registered poorly. The main part of the collection consisted of aprons; they were called "overlaid", but some of them were woven using different or mixed technologies. The collection involves ribbons and interesting ribbon carpets. The inventory book, which listed production methods and materials used, had some mistakes and inaccuracies. The collection was checked twice. In 1964, after the check-up, 7 aprons and 2 ribbons were written off. It was noticed that 43 aprons were defected, but they were neither written off nor restored, and left in the collection. In 1997, the collection was checked again. It stated 254 showpieces: 225 aprons, 34 ribbons, 2 ribbon carpets, 1 skirt, and 2 pairs of gloves. The check-up disclosed that the state of the aprons is in trouble, but ribbons are in good condition (except ribbon carpets). About one third of the aprons needed the restoration, 36 immediately, as they were delivered to the museum with some defects: faded, stained, and in holes. But the collection was not restored. It was exposed in the first exhibitions of Lithuanian art (1907, 1914) in Lithuania and abroad (Paris in 1900 and Italy in 1925).

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7819
Updated:
2023-04-07 16:06:56
Metrics:
Views: 30    Downloads: 7
Export: