Asmens kūrybos priesakas - ištikimybė kultūros vertybėms

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens kūrybos priesakas - ištikimybė kultūros vertybėms
Alternative Title:
Precept of personal creativity – faith to cultural values
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2005, Nr. 2, p. 49-50
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorius nagrinėja įžymios lietuvių grafikos meno atstovės Albinos Makūnaitės penkių estampų ciklą „Žalčio pasaka“. Tyrimas ir jo rezultatų aptarimas atliekamas ne įprastu ir tradiciniu menotyroje būdu, bet vadovaujantis antropologiniu žiūros kampu. Tuo keliu eidamas autorius siekia apčiuopti individualaus kūrybinio akto ypatybes. Jis parodo, kad virtuoziškai komponuojami ir spalvomis išreikiami grafikos lakštai sukuria muzikaliai skambančią tematinę vienovę, kurioje driekiasi universalių reikšmių gijos. Dailininkės kūrinyje skleidžiasi šeimos gyvenimo vertybių – ištikimybės, pareigos ir pasitikėjimo – prasmė, grafikos tikrovėje atsiverianti dramatiniais raižinio vaizdiniais. Vitražinėje kūrinio spalvų ir juodų-baltų dėmių žaismėje išnyra veikėjų siluetai, skaudžios lemties palytėti. Ši dailininkės kūrybos ypatybė vėlesniuose jos darbuose suskambo su nauja emocinio poveikio jėga. Penkios spalvotos „Žalčio pasakos“ reprodukcijos papildo straipsnio tekstą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūryba; Kultūros vertybės; A.Makūnaitė; Creation; Cultural values.

ENThe author of the article analyses “Žalčio pasaka”, a series of five engravings by a famous Lithuanian graphical artist Albina Makūnaitė. The research and the discussion of the results is carried out not in a usual and traditional way in art but based on the anthropological point of view. By going along this way, the author attempts to grope the peculiarities of an individual creative act. He demonstrates that the virtuoso composition and colour-expressive graphical works create a musically resounding thematic unity, where the threads of universal meanings stretch. The artist’s work unfolds with the meaning of family life values – loyalty, duty and trust, unclosing in the graphical reality with dramatic images of the fretwork. The silhouettes of actors touched by an aching fate emerge in the stained-glass play of the artwork colours and black-white spots. This feature of the artist’s works in her later works resounded with a new power of emotional effect. The five colourful reproductions of “Žalčio pasaka” complement the text of the article.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/781
Updated:
2013-04-28 15:21:41
Metrics:
Views: 17
Export: