The Influence of product quality comparative testing results on the market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Influence of product quality comparative testing results on the market
Alternative Title:
Produktų kokybės lyginamųjų testų rezultatų rinkai
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72, p. 118-134
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Produktų kokybė.
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LT[...] Produktų kokybės lyginamieji testai yra vienas iš kokybės vadybos posistemio elementų. Jų teoriniai aspektai dar nebuvo nagrinėti Lietuvos mokslinėje literatūroje. Projektuojant lyginamųjų produktų testų sistemą Lietuvoje, taip pat svarbu įvertinti kitų šalių patirtį, numatyti galimus rinkos pokyčius, jos dalyvių veiksmus, pavojus bei galimybes. Aktualu įvertinti lyginamųjų testų sistemos, kaip vartotojų švietimo politikos įrankio, galimybes Lietuvoje. Tyrimo tikslas - apibendrinti produktų kokybės testų raidą ir tipologiją, išryškinti jų rezultatų įtaką rinkai bei nustatyti produktų lyginamųjų testų sistemos formavimo Lietuvoje prielaidas. Tyrimo metodologija: straipsnis parengtas naudojant mokslinės, normatyvinės ir teisinės literatūros bei ekonominės veiklos loginę analize ir apibendrinimus, apimančius teorinių teiginių ir verslo praktikos veiksmų sisteminimą, ir autoriaus atlikta Lietuvos valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų, formuojančių ir įgyvendinančių šalies vartotoju politiką, 26 ekspertų apklausa. [...] Tyrimas parodė, kad produktų kokybės lyginamųjų testų rezultatai smarkiai paveikia įmonių marketingo veiksmus. Kaip patogus informacijos apie konkurentų produkciją rinkimo būdas testų rezultatai gali būti panaudoti sugretinimui atlikti. Kaip rodo atlikti tyrimai, net ir tos įmonės, kurių gaminiai nebuvo testuoti, stebi rinką ir atsižvelgia į testų rezultatus tobulindamos savo produktus. Taigi testų rezultatai yra reikšmingas informacijos tėkmės kanalas rinkoje ir skatina įmones prisitaikyti ir veikti lanksčiai bei kelti savo produkcijos kokybės lygį. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe purpose of this article was to prove the influence of product quality comparative testing results on the market, to demonstrate the importance of comparative testing of consumer products as a means of consumer information and consultation, to analyse its methodology and impact on market structures as well as on the behaviour of companies and consumers, and to determine possibilities for the practical application of comparative testing in Lithuania. The key objectives have been to analyse the framework of Lithuanian governmental institutions and public organisations responsible for the formulation and implementation of consumer policies, and their capabilities to perform product testing. In addition, peculiarities of the consumer market as well as the need for product information, which are both important factors for product testing, have been overviewed. Utilising comparative product testing methodology and research on how test results could be applied, it can be said that the formation of an independent, well-informed consumer base able to make calculated decisions requires planned and concentrated governmental efforts. Comparative product testing is one of the tools available for consumer education and information. Its significance and effectiveness in creating a consumer society such as this cannot be denied. When creating a comparative product testing system in Lithuania we need to take into account the experience of other Western countries in this field, as well as the potentiality of Lithuanian institutions to prepare and conduct testing of certain products. From the technological and economic viewpoints, co-operation among the Baltic States and any prior specialisation in this area would be useful when conducting product quality comparative testing.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78
Updated:
2018-12-20 23:03:39
Metrics:
Views: 18
Export: