Kasdieniai surinkimininkų skaitiniai : Johanno Arndto "Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma" (1807) ir "Rojaus Darźelis" (1807)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kasdieniai surinkimininkų skaitiniai: Johanno Arndto "Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma" (1807) ir "Rojaus Darźelis" (1807)
Alternative Title:
Daily readers of the surinkimininkai: Johann Arndt’s "Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma" (1807) and "Rojaus Darźelis" (1807)
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2018, 46, p. 199-222. Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje
Keywords:
LT
Georgas Friedrichas Rogallis; Michaelis Lilienthalis; Pietizmas / Pietism.
Summary / Abstract:

LTXIX amžiuje kilus religinio atbudimo, sustiprėjusio pamaldumo bangai, Prūsų Lietuvos liuteronai lietuviai ėmė burtis į maldų sueigas, vadinamuosius surinkimus. Maldininkai (arba surinkimininkai) amžiaus pradžioje savo poreikiams pradėjo formuoti kasdienį skaitomų knygų repertuarą, kuriame – ir Johanno Arndto Sechs Bücher vom Wahrem Christentum ir Paradiesgärtlein vertimai į lietuvių kalbą. Straipsnyje svarstoma, kokiais šaltiniais galėjo remtis Arndto Szeßių Knygų apie Tikkrą Krikßczonumą (Karaliaučius, 1807) ir Rojaus Darźelio (Karaliaučius, 1807) vertėjas (ar vertėjai). Darbe taip pat analizuojama kaip buvo kuriama anoniminė prakalba „Priekalba ßittu Knygu ...“ veikalui Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Surinkimininkai,; Pietizmas,; Johannas Arndtas,; Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma (Karaliaučius, 1807); Rojaus Darźelis (Karaliaučius, 1807); Michaelis Lilienthalis; Georgas Friedrichas Rogallis; Sechs Bücher Vom Wahren Christenthum; Paradies=Gärtlein (Königsberg, 1733); Pietism; Rojaus Darźelis; Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma; Sechs Bücher Vom Wahren Christenthum; Paradies=Gärtlein (Königsberg, 1733).

ENEarly in the nineteenth century, the laymen who joined the movement of the surinkimininkai started compiling a repertoire of daily readers that included the Lithuanian translations of the work of educational literature Sechs Bücher vom wahren Christentum and the prayer book Paradiesgärtlein by the Reformation figure Johann Arndt (1552–1621). Analysis shows that from the point of compositions, translations of Arndt’s books into Lithuanian, Szeszos Knygos apie Tikkra Krikszczonuma (1807, Karaliaučius, Heinrich Degen’s print shop) and Rojaus Darźelis (1807, Karaliaučius, Heinrich Hartung’s print shop) are closer to Arndt’s works Sechs Bücher Vom Wahren Christenthum and Paradies=Gärtlein published in Karaliaučius in 1733 and prepared for publication by Pietist Georg Friedrich Rogall (1701–1733) and Michael Lilienthal (1686 –1750), both theology professors at Karaliaučius University. Two texts published in the 1733 edition suggest a kinship between the German and Lithuanian volumes. These are ‘Ausʒug aus dem Beschluß der Magdeburgischen Edition’ (p. 1136) from the end of book 6 of Sechs Bücher Vom Wahren Christenthum and ‘Die dreyzehende wunderbare Erhaltung’ (p. 14–15) in the prayer book Paradies=Gärtlein. Their equivalents in the Lithuanian translation are ‘Jszraszas iß Pabaigos Magdiburkiszke Perguldima’ in Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma and ‘Triliktas dywnas Iszlaikimas’ in Rojaus Darźelis. A hypothesis is proposed that the anonymous Lithuanian foreword to Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma is based on Michael Lilienthal’s foreword to the Karaliaučius edition of this work and on individual fragments of chapter 37 of Sechzig erbauliche Reden über die Offenbarung Johannis (the 1788 Stuttgart or another earlier edition) by Pietist Johann Albrecht Bengel (1687–1752). [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77831
Updated:
2019-04-22 20:59:18
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: