Integruoto ir neintegruoto pobūdžio fizikos vadovėlių turinio apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruoto ir neintegruoto pobūdžio fizikos vadovėlių turinio apžvalga
Alternative Title:
Overview of the Contents of Integrated and Non-Integrated Physics Textbooks
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 41, p. 85-89
Keywords:
LT
Gamtos mokslai / Natural sciences.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – įvertinti, kaip ir kiek skiriasi Lietuvos mokyklose naudojamo neintegruoto turinio VIII klasės fizikos vadovėlio mokymo turinys nuo užsienio šalių mokyklose naudojamų integruoto turinio, skirtų to paties amžiaus mokiniams, vadovėlių turinio; taip pat tarpusavyje palyginti D. Britanijos ir Prancūzijos mokyklose naudojamus integruoto turinio vadovėlius pagal mūsų mokyklos VIII-IX klasės fizikos vadovėlius. Tyrimui naudojami monografinis, matematinis grafų ir palyginimo metodas. Taikant grafų-medžių metodą buvo nagrinėjamas D. Britanijos, Prancūzijos mokyklose naudojamų integruotų gamtos vadovėlių fizikos skyrių turinys. Pastebėta, kad tarpdalykinių temų iš esmės nėra. Nagrinėtuose minėtų šalių fizikos vadovėliuose palyginti akivaizdi vidinė fizikos turinio integracija, kuri įvairių šalių vadovėliuose pasiekiama skirtingai. Į vieną vadovėlį įtraukiant fizikos, chemijos, biologijos skyrius, išvengiama tų pačių temų nagrinėjimo. Palyginus minėtųjų šalių integruoto turinio vadovėlius ir Lietuvos fizikos vadovėlius skirtumas tik tas, kad pirmaąjame vidinės fizikos turinio integracijos yra mažiau.Reikšminiai žodžiai: Integruotas vadovėlis; Neintegruotas vadovėlis; Fizika; Turinys; The textbook of integrity; The textbook of non-integrity; Physics; Content.

ENThe purpose of the article is to evaluate how and to what extent the content of non-integrated physics textbooks for the 8th form used in Lithuanian schools differs from the content of integrated textbooks for the same age group used in schools in foreign countries; it also compares integrated textbooks used in the United Kingdom and France with physics textbooks for 8-10th forms of our school. The research employs the monographic mathematical graph and comparative method. The graph-tree method is used to analyse the content of physics sections of integrated textbooks in natural sciences used by British and French schools. It is pointed out that there are no interdisciplinary topics. The physics textbooks of the above countries analysed are marked with relatively obvious internal integration of the physics content which is reached differently in textbooks of different countries. When the same textbook includes sections on physics, chemistry and biology, it helps to avoid studying of the same topics. Comparison of the above integrated textbooks and Lithuanian physics textbooks shows the only difference that in the former there is less internal integration of the physics content.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7772
Updated:
2018-12-17 10:41:32
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: