Integralumo lygmenys mokyklinių fizikos užduočių turinyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integralumo lygmenys mokyklinių fizikos užduočių turinyje
Alternative Title:
Levels of integration in the content of school tasks on physics
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 40, p. 74-84
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas skirtingo integralumo lygmens užduočių proporcijos integruotuose ir neintegruotuose šalies ir užsienio šalių vadovėliuose. Fizikos užduotys, pagal jų integralumo lygmenį, suskirstytos taip: dalykinio abstraktaus turinio, dalykinio realaus turinio, vidinio integruoto turinio, tarpdalykinio integruoto turinio. Ištyrus įvairiose šalyse XX a. paskutiniame dešimtmetyje naudojamus fizikos vadovėlius pagrindinei mokyklai, nustatyta, kad integruoto turinio vadovėliuose nedominuoja vidinio ar tarpdalykinio turinio užduotys. Jos sudaro mažiau nei pusę visų užduočių skaičiaus. Statistinių parametrinių hipotezių tikrinimo būdu nustatyta, kad bet kurių dviejų nagrinėtų šalių fizikos vadovėlių vidinio integruoto turinio užduočių santykinių dažnių statistinis skirtumas yra absoliutus arba esminis. Lietuvos mokyklose naudojamo fizikos vadovėlio tarpdalykinio integruoto turinio užduočių santykinis dažnis beveik nesiskiria nuo užsienio šalių fizikos vadovėlių tarpdalykinio turinio užduočių santykinių dažnių. Tačiau Lietuvos mokyklose naudojamo fizikos vadovėlio vidinio integruoto turinio užduočių santykinis dažnis yra mažas ir statistiškai esminis palyginus su integruoto turinio vadovėlių vidinio integruoto turinio užduočių santykiniais dažniais. Siekiant, kad Lietuvoje naudojamuose fizikos vadovėliuose įvairaus pagal turinio integralumą užduočių santykis būtų panašus į integruoto turinio užsienio šalių mokyklose naudojamų fizikos vadovėliuose esančių užduočių santykį, rekomenduotina parengti papildomas didaktines priemones. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Prints coursebooks; Electronics coursebooks.

ENThe article studies proportions of tasks of different integration levels in integrated and non-integrated domestic and foreign textbooks. Tasks on physics according to their integration level are divided as follows: those of disciplinary abstract content, disciplinary real content, internal integration content, interdisciplinary integration content. Having studied physics textbooks for basic education schools published in the last decade of the 20th century it has been defined that internal integration or interdisciplinary content tasks do not prevail in textbooks with integrated content. They make up less than a half of all tasks. Applying statistical parameter hypothesis testing method it has been defined that the statistical difference of relative frequencies of internal integration content tasks in physics textbooks of any two researched countries is either absolute or significant. The relative frequency of interdisciplinary integrated content tasks in a Lithuanian physics textbook almost does not differ from relative frequencies of interdisciplinary content tasks in foreign physics textbooks. However, the relative frequency of internal integration content tasks of the Lithuanian physics textbook is low and statistically substantial comparing with relative frequencies of internal integration content tasks of integrated content textbooks. In order to have the ratio of tasks of different levels of integration content in Lithuanian physics textbooks similar to that in foreign textbooks it is recommended to prepare additional didactic aids.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Fizikos ir biologijos integracijos galimybės fizikos pamokose / Loreta Ragulienė, Violeta Šlekienė. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. 2010, 16, P. 113-120.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7760
Updated:
2018-12-20 22:51:28
Metrics:
Views: 16
Export: