Fizikos ir biologijos integracijos galimybės fizikos pamokose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizikos ir biologijos integracijos galimybės fizikos pamokose
Alternative Title:
Possibilities for integration of physics and biology in physics lessons
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje [Natural Science Education in a Comprehensive School]. 2010, 16, P. 113-120. XVI nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fizikos ir biologijos integracija; Fizikos pamokos; Fizikos pamokos, fizikos ir biologijos integracija; Integration of physics and biology; Physics lessons; Physics lessons, physics and biology integration.
Keywords:
EN
Integration of physics and biology; Physics lessons; Physics lessons, physics and biology integration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti fizikos ir biologijos integracijos galimybes fizikos pamokose. Tarpdalykinė integracija nereiškia, kad dalykai visiškai susilies ir išnyks kiekvieno savitumas. Fizikos pamokose tik remiamasi atitinkamomis žiniomis, kurias mokiniai įgyja per biologijos pamokas. Prieš imantis tarpdalykinio integravimo, svarbu išsiaiškinti tarpdalykinius ryšius, nustatyti šių dalykų žinių įgijimo sąryšį pagal laiką. Buvo atlikta fizikos ir biologijos žinių įgijimo ir taikymo laiko ryšio didaktinė analizė. Gamtamokslinio ugdymo programose akcentuojama, jog pagrindiniai tikslai – ugdyti gamtamokslinį raštingumą, formuoti darnų gamtos pasaulio vaizdą. Gamtos mokslai turi bendrą objektą, universalius dėsnius, todėl svarbu gamtos moksluose taikyti integraciją. Fizikos ir biologijos pamokose nagrinėjama nemažai tų pačių sąvokų, dėsnių, reiškinių. Nuo VII klasės pradėjus atskirai mokytis fizikos ir biologijos, šių dalykų integracija yra būtina, siekiant, kad fizikos pamokose mokiniai geriau įsisavintų naują medžiagą ir suprastų gamtos pasaulio vientisumą. Atlikta fizikos ir biologijos atskirų temų sąryšio analizė parodė, kad per VII-X klasių biologijos pamokas mokiniai sužino daug pavyzdžių, kuriuos galima pritaikyti VII-X klasių fizikos pamokose ir atvirkščiai. Pedagoginis eksperimentas parodė, kad fizikos pamokos, kuriose taikomi fizikos ir biologijos integraciniai ryšiai, moksleiviams buvo žymiai įdomesnės, patrauklesnės, fizika tapo suprantamesnė.

ENThe integration of two subjects helps students to acquire the information easier as well as to be more active in the lessons. Each teacher should know the possibilities, methods and the types of integration. Having in mind the fact that the integrated course of natural sciences comes to the end in the 6th form, the integration of physics and biology becomes particularly important while teaching physics in 7th - 10th formers. The integration of physics and biology in the physics lessons will help to reveal the essence of various physical phenomena. Consequently, the students will understand the integration of the world and nature. Analysis of the relationship over time between physics and biology has shown that during the biology lessons students learn a lot of examples that can be applied in physics lessons and vice versa. Physics and biology teachers should work more closely together in an integrated view of natural things. The results of pedagogical experiment revealed that the physics lessons, in which integration of physics and biology was applied, were much more interesting and attractive. Physics became clearer for these students. This suggests that the integration of biology and physics has a positive impact learning physics. [From the publication]

ISBN:
9789955320968
Related Publications:
Integralumo lygmenys mokyklinių fizikos užduočių turinyje / Palmira Pečiuliauskienė. Pedagogika. 2000, 40, p. 74-84.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24620
Updated:
2013-05-16 11:53:52
Metrics:
Views: 5
Export: