Saviugdos motyvų formavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saviugdos motyvų formavimas
Alternative Title:
Fostering motives for self-education
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 40, p. 56-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Saviugda; Saviugdos motyvų formavimas; Auklėjimas; Self-education; Fostering motives for self-education; Education.
Keywords:
LT
Auklėjimas; Saviugda; Saviugdos motyvų formavimas.
EN
Fostering motives for self-education; Self-education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibrėžiama saviugdos sąvoka, minimi ją sudarantys komponentai – žinojimas, norėjimas ir mokėjimas. Autorius pabrėžia, jog Lietuvoje trūksta saviugdos proceso tyrinėjimų ir savo intenciją bent iš dalies užpildyti šią spragą. Aiškinant motyvo bei motyvacijos sąvokas, straipsnyje parodomos šių signifikatų sąsajos su poreikiu, veiksmais bei poelgiais, tikslais, emocijomis, patirtimi bei kitais veiksniais. Šios sąsajos parodo, kokią vietą motyvai ir motyvacija užima veiksmuose ir poelgiuose siekiant tikslo, ir kas jiems turi teigiamos ar neigiamos įtakos. Daugiausia straipsnyje nagrinėjama mokymosi motyvacija, kadangi mokymasis ir savišvieta yra viena iš saviugdos sričių. Autorius teigia, jog pagrindinė sąlyga atsirasti saviugdai yra tinkamas auklėjimas: jo metu reikia padėti, pagelbėti, vadovauti vaikams ir formuoti jų aukščiausias vertybes bei vertingiausius kriterijus, taip siekiant, kad jais vadovaudamiesi, jie įprasmintų savo gyvenimą. Be to, auklėtiniai turėtų būti nuolat skatinami užsiimti saviugda. Kaip vienas iš svarbesnių saviugdos motyvų iškeliamas noras sekti ir veikti remiantis bendraamžių, aplinkinių, vyresniųjų, tėvų bei įžymių žmonių pavyzdžiu. Pavyzdys gali turėti lemiamos reikšmės asmenybės vystymuisi bei saviugdai. Kitas motyvas yra gyvenimo tikslo, idealų, savi įsitikinimų turėjimas, savo poreikių supratimas ir jų valdymas. Su šiuo motyvu susijusi saviaukla ir asmenybės aktyvumas. Remdamasis literatūra bei samprotavimais apie saviugdą, autorius iškelia uždavinį mokytojams – visokeriopai skatinti mokinių saviugdą, taikant įvairius auklėjimo metodus.

ENIn education and teaching, a great significance is assigned to motives constituting internal and external incentives and stimuli for an individual to act. The most important stimuli for motives are needs. The greatest significance for self-education motives to develop is assigned to good education. The article lists the motives for self-education. These are the wish to follow the example set by peers, seniors, parents, as well as famous people to have a goal in life, ideals, one’s own convictions, to understand one’s needs and to be able to control them, the wish to be independent, other people’s requirements directed towards one’s own self, dutifulness, efforts and striving to better prepare for independent life, striving to secure a good reputation, to be an authority among one’s friends, peers and seniors, etc. These aspects should be taken into consideration when promoting students’ self-education. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7759
Updated:
2018-12-20 22:51:28
Metrics:
Views: 42    Downloads: 11
Export: