Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų tautinės savimonės lygis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų tautinės savimonės lygis
Alternative Title:
The Level Of National Consciousness of Cadets in the General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 43, p. 26-31
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tautinės savimonės lygis; Tautiškumas; Tautinis identitetas; Vertybės; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; Level of national counsiousness; Nationality; National identity; Value; Lithuanian Military Academy of General Jonas Zemaitis.
Keywords:
LT
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje ypač aktuali tautinės tapatybės problema. Jaunoji karta augo neturėdama tautinės doros sampratos. Taigi straipsniu siekiama atskleisti kariūnų, kaip Lietuvos jaunimo dalies, pasirinkusios garbingą tėvynės gynėjo profesiją, tautinės savimonės lygį ir numatyti tautinio auklėjimo tobulinimo gaires Lietuvos karo akademijoje. Nustatyta, kad tautos savimonė egzistuoja kaip atsakomybė už išlikimą ateinančioms kartoms. Kariūnai suvokia, kad saugodami Tėvynę jei saugo ne tik savo ir artimųjų fizinę egzistenciją, bet ir tautą, jos kultūrą. Tautiškumas daro įtaką asmens pilietiškumui, atvirumui bei jo atsakomybei už savo valstybės ir tautos raidą be ateitį.

ENThe national identity problem is especially acute in Lithuania. The young generation was raised without a conception of national honour. Thus, the article aims revealing the level of national consciousness of cadets as a youth group that chose an honourable profession to defend their motherland as well as anticipate the guidelines for improving the national upbringing in the Military Academy of Lithuania. It was ascertained that consciousness of a nation exists as a responsibility for preservation of the national identity for future generations. Cadets understand that by protecting their motherland they defend not only the physical existence of their loved ones, but also the nation and its culture. Nationality has an impact on a public spirit of a person as well as ones openness and responsibility for the development and future of the state and the nation.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7712
Updated:
2018-12-20 22:51:24
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: