Pozityviosios socializacijos stoka kaip prielaida paauglių agresijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pozityviosios socializacijos stoka kaip prielaida paauglių agresijai
Alternative Title:
Lack of positive socialisation as a precondition for adolescent aggression
In the Book:
Mokslu grįsto švietimo link / sudarytojos: Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Emilija Sakadolskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. P. 449-491
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Agresijos prielaidos; Pozityvi socializacija; Teenagers; Preconditions for aggression; Preconditions for aggression.
Keywords:
LT
Agresijos prielaidos; Paaugliai / Adolescents; Pozityvi socializacija; Žiniasklaida / Mass media.
EN
Preconditions for aggression.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pozityviosios socializacijos stokos kaip prielaidos paauglių agresijai problematika. Išsamiai aptariama socialinių institutų – šeimos, mokyklos, bendraamžių ir žiniasklaidos – įtaka asmenybės ugdymuisi ir poveikis paauglių agresijai. Empiriniams duomenims surinkti buvo taikyta anketinė apklausa (skirta mokiniams). Tyrime dalyvavo 102 tiriamieji (50 berniukų ir 52 mergaitės), kurių tėvai davė sutikimą ir patys tiriamieji sutiko dalyvauti tyrime. Tiriamaisiais buvo pasirinkti bendrojo ugdymo mokyklų 7–9 klasių mokiniai, kurių amžius – nuo 12 iki 16 metų. Empirinis tyrimas atskleidė, kad didžioji dalis tyrimo dalyvių sutinka, jog jų mokyklose egzistuoja agresyvumo problema, o labiausiai paplitusios agresijos formos yra prasivardžiavimas, kitų mokinių stumdymas, paskalų skleidimas ir daiktų atiminėjimas. Mokykloje dominuoja verbalinė agresija, sparčiai plinta elektroninė agresija ir elektroninės patyčios, kurių pasireiškimo mastams ištirti reikalingi moksliniai tyrimai. Patiriamos agresijos dažnumas statistiškai reikšmingai susijęs su draugų kiekiu klasėje, t. y. kuo daugiau paauglys turi draugų, tuo rečiau jis nukenčia nuo agresyvių mokinių; nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp lyčių ir patiriamos fizinės agresijos formų. [Iš leidinio]

ENThe article explores issues pertaining to the lack of positive socialisation as a precondition for adolescent aggression. Social institutes – the family, school, peers and the media – are extensively discussed as having the greatest impact on personality development and teen aggression. A questionnaire survey (for students) was employed to collect empirical data. The research involved 102 respondents (50 boys and 52 girls) upon agreement from both their parents and the respondents themselves. The sample included students of grades 7–9 from general education schools, aged from 12 to 16. The empirical research revealed that a greater part of the respondents acknowledged the existence of the problem of aggression at their school; the most widespread forms of aggression included: name-calling, pushing around, insinuation and deprivation of personal belongings. Verbal aggression was predominant at school; e-aggression and e-bullying were rapidly increasing, yet their extent demands further research. The frequency of aggression was statistically significantly related to the number of friends within the class, i. e., the more friends s/he had, the less frequent aggression s/he faced; whereas a statistically significant difference was determined between genders and the forms of experienced physical aggression. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76808
Updated:
2022-01-01 08:25:19
Metrics:
Views: 27
Export: