Lietuvos pedagogų kvalifikacijos ir ugdomosios veiklos paralelės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos pedagogų kvalifikacijos ir ugdomosios veiklos paralelės
Alternative Title:
Parallels between the qualification and educational activity of Lithuanian teachers
In the Book:
Mokslu grįsto švietimo link / sudarytojos: Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Emilija Sakadolskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. P. 226-264
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pedagogai; Kvalifikacija; Pasirengimas; Bendrojo ugdymo mokykla; Išorinis vertinimas; Teachers; Qualification; Readiness; General education school; External evaluation.
Keywords:
LT
Išorinis vertinimas; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pasirengimas; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų kvalifikacija ir jų praktinės veiklos kokybė. Lietuvos pedagogų kvalifikacija iliustruoja jų pasirengimą užtikrinti ugdomosios veiklos kokybę. Vadovaujantis pastarųjų penkerių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo duomenimis, straipsnyje nagrinėjama ugdomosios veiklos atitiktis pedagogų turimai kvalifikacijai, vedamos paralelės tarp pedagogų įgytos kvalifikacijos ir ugdomosios veiklos kokybės, detaliau aptariama mokytojų ugdymo proceso planavimo ir organizavimo praktika, atskirai vertinama aukštas kvalifikacines kategorijas įgijusių mokytojų veiklos raiška, išryškinami stiprieji ir tobulintini ugdomosios veiklos aspektai. Atsižvelgiant į pedagogo kompetencijos ugdymo gaires (Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, 2012) ir tyrimo metu formuluojamas išvadas, prognozuojama pedagogų kompetencijų tobulinimo būtinybė, mokytojų atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo sąlygų tobulinimas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the qualifications and the quality of practice of teachers in Lithuanian general education schools. The qualification of Lithuanian teachers illustrates their readiness to ensure the quality of their educational activity. Based on data of the external quality evaluation of Lithuanian schools of general education of the past five years, the article focuses on the correspondence of educational activities of teachers to their qualification, drawing parallels between the acquired qualification and the quality of educational activity, providing a detailed analysis of teachers’ practice of planning and organising the process of education, evaluating the expression of the activity of teachers having the highest qualification category, as well as highlighting the strengths and weaknesses of their educational activity. Considering the guidelines of teacher’s competence development (The Conception of Teacher Qualification Development, 2012) and research findings, the necessity of the development of teachers’ competences, the development of teachers’ in-service and rendering of qualification categories are discussed. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76802
Updated:
2022-01-01 08:23:27
Metrics:
Views: 21
Export: