Liaupsės Danieliui Kleinui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaupsės Danieliui Kleinui
Alternative Title:
Praises to Danielius Kleinas
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 254-269
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karaliaučiaus universitetas; Liaupsių rinkinys.
Keywords:
LT
Karaliaučiaus universitetas; Liaupsių rinkinys; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTDanielius Kleinas (1609-1666) neabejotinai yra viena žymiausių asmenybių lietuvių kultūros istorijoje, pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius. Deja, apie patį Kleiną ir jo gyvenimą žinoma nedaug, todėl prof. habil. Dr. Domas Kaunas, mokslinėje konferencijoje Osnabrücke, Vokietijoje 1999 m. išgirdęs apie išlikusias eiliuotas liaupses Danieliui Kleinui, šią žinią priėmė su didžiuliu susidomėjimu ir netrukus jau turėjo atšviestą minėtų liaupsių kopiją, rastą Wroclawo universiteto bibliotekoje. Čia pateikiama filologiškai apdorota jų publikacija. Liaupsių rinkinėlis, išleistas Karaliaučiuje, sudaro 8 puslapius, o liaupsių iš viso 16: 15 lotyniškų ir 1 graikiška. Publikaciją lydi visų tekstų pažodinis vertimas originalo eilės tvarka. Liaupsės Danieliui Kleinui yra įdomios ne vien taisyklinga lotynų ir graikų kaba, kuri rodo filologijos lygį XVII a. pirmojoje pusėje Karaliaučiaus universitete, ne vien sąmojingomis eilėmis, bet ir faktais apie patį Kleiną, kurie tiesiogiai arba alegoriškai jose paminėti. Sužinome, kad Kleinas mokėjo vokiečių, graikų, lotynų, lietuvių, syrų, judėjų ir arabų kalbas; jam buvo suteiktas menų magistro mokslinis vardas, o ne filosofijos, kaip įprasta teigti. Iš liaupsėse esamų užuominų galima spėti, kad pats vardo suteikimas nebuvo sklandus – jis buvo vilkinamas, buvo pavydo, trukdymų. Pateikiami tekstų vertimai nesiekia meninių tikslų, todėl traktuotini tik kaip pagalbinė medžiaga, kurios citavimas be originalo turi prasmę tik tuo atveju, kai svarbi vien cituojama mintis, o ne liaupsės poezija, kuri vietomis yra visiškai neprasta. [Iš leidinio]

ENDaniel Klein (1609-1666), without doubt, is one the luminaries of Lithuanian cultural history – he is the author of the first Lithuanian language grammar. Unfortunately, little is known about Klein himself and his life, for this reason Prof. Dr. Hab. Domas Kaunas, at a scientific conference in Osnabrück, Germany in 1999, upon hearing about remaining rhymed praise for Daniel Klein, noted this piece of news with great interest and soon himself had photocopied mentioned praises, found in Wroclaw University library. Here, one presents philologically treated publication of those praises. The collection of praises, issued in Konigsberg, consists of 8 pages, there is a total of 16 rhymed praises: 15 in Latin and 1 in Greek. Publication is accompanied by literary translation of all texts in the order they are presented in the original. Praises for Daniel Klein are interesting not only for their error-free Latin and Greek language, which indicates the level of philology in the first half of XVII c. at Konigsberg University, not only for their witty lines, but also for the facts about Klein himself, which are mentioned in the text directly or allegorically. We find out that Klein spoke German, Greek, Latin, Lithuanian, Syrian, Hebrew and Arab languages; he was awarded academic degree of Master of Arts, not of Philosophy, as it is usually claimed. From hints one finds in praises, one can guess that the process of awarding the degree was not smooth – it was procrastinated, there was envy, obstructions.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Elements of Hebrew in the first printed Lithuanian grammars of Daniel Klein (1653, 1654). Verbal morphology / Jurgis Pakerys. Baltikum im sprachgeschichtlichen Kontext der europäischen Reformation : [internationales Arbeitsgespräch. Hercog August Bibliothek Wolfenbüttel, 21.-23. Mai 2003] / herausgegeben von: Jolanta Gelumbeckaitė, Jost Gippert. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. P. 77-87.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7671
Updated:
2018-12-17 10:50:16
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: