Pirmųjų V. Biržiškos publikacijų 1906-1914 metų spaudoje tematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmųjų V. Biržiškos publikacijų 1906-1914 metų spaudoje tematika
Alternative Title:
Issues of the first publications of Vaclovas Biržiška in 1906-1914
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 26-36
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami mažai tyrinėti Vaclovo Biržiškos biografijos faktai, susiję su jo ankstyvąja žurnalistine veikla, pirmaisiais kontaktais su lietuviška spauda, knyga, bibliotekomis. Informacijos apie jo žurnalistinę veiklą 1903–1914 m., kai jis mokėsi Sankt Peterburgo universitete ir kai dirbo advokatu Vilniuje bei Šiauliuose nėra daug. Sisteminant pirmąsias Vaclovo Biržiškos publikacijas, remtasi Izidoriaus Kisino sudaryta „Prof. Vaclovo Biržiškos bibliografija“ (Kaunas, 1940), „Lietuvos bibliografijos“ C serijos rodyklėmis „Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos“, paties V. Biržiškos skelbta bibliografine informacija, kitomis spaudos publikacijomis. Dauguma V. Biržiškos publikacijų, paskelbtų 1906–1914 m. periodiniuose leidiniuose, peržiūrėtos de visu, tačiau surinkta spaudos statistika nėra išsami, nes Lietuvos bibliotekose nėra pilnų šio laikotarpio periodinės spaudos komplektų. Iš viso 1906–1914 m. spaudoje buvo paskelbta 112 V. Biržiškos publikacijų. 25 proc. sudarė literatūriniai darbai, o 75 proc. publicistika. Straipsnyje pateikiama V. Biržiškos publikacijų statistinė analizė pagal tipus ir žanrus. Daugiausia buvo parašyta trumpų informacinių žinučių, kurios buvo publikuotos socialistų periodiniuose leidiniuose „Naujoji Gadynė“, „Skardas“, „Žarija“, „Visuomenė“. Apie mokslą ir studijas paskelbtos 4 publikacijos, apie bibliotekų ir knygos istorijos problemas – 8, apie draugijų veiklą ir kultūrą – 9. Daugiausia buvo politinio pobūdžio informacijos – 48. 1906–1914 metų laikotarpis ženklina V. Biržiškos žurnalistinį kelią nuo nedrąsaus reporterio iki patyrusio apžvalgininko.Reikšminiai žodžiai: Kultūros ir visuomeninio gyvenimo istorija; Lietuvos spaudos veikėjai.

ENThe article deals with the first attempts of well know bibliographer Vaclovas Biržiška (1884-1956) to publish his ideas. There is not enough information about his journalistic activity when he studied at the University of St. Petersburg (1903-1909) and later, when he had a practise as a lawyer in Vilnius and Šiauliai (1910-1914). There are known 112 periodical publications from those early days, which are found out by using various sources: I. Kisinas "Prof. Vaclovo Biržiškos bibliografija" (I. Kisinas "The Bibliography of Prof. Vaclovas Biržiška", 1940), "Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1906; 1913-1914" ("The Bibliography of Lithuania. Series C. Publications of Lithuanian periodicals, 1906; 1913-1914") and others. Therefore, most of the publications by V. Biržiška were identified and study de visu and helped on a large scale to show a variety of his literary (25%) and publicist works (75%). Mainly, those are articles on general education (8%), political (40%) and cultural (10%) movement. Most of them as a short information on Lithuanian daily lives were published in periodic, sponsored by the socialists "Naujoji Gadynė", "Skardas", "Žarija", "Visuomenė". Library and book history problems, periodical surveys and book reviews were among other topics of his publication (7%) because of his bibliographic activity in Russian Public Library, Lithuanian cultural societies. He started as a journalist in weekly newspaper "Lietuvos ūkininkas" (1906). There he announced the fact of the successful prison-breaking. So, in a very short time of nine years (1906-1914) he had made a great change from a timid reporter to an experienced reviewer and should express his ideas on the first pages of the most popular daily newspapers. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7651
Updated:
2018-12-17 10:50:13
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: