Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas kaip sėkmingo vaiko mokymosi prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas kaip sėkmingo vaiko mokymosi prielaida
Alternative Title:
Assessment of social and emotional skills as a prerequisite for successful learning
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2018, Nr. 2 (49), p. 68-78
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrųjų kompetencijų vertinimas; Formuojamasis vertinimas; Socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas; Assessment; Assessment of social and emotional competences; Formative assessment; Of general competences.
Keywords:
LT
Bendrųjų kompetencijų vertinimas; Formuojamasis vertinimas; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas.
Summary / Abstract:

LTNaujausi tyrimai atskleidžia, kad socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas prisideda prie asmeninės ir visuomeninės gerovės kūrimo (EBPO, 2015). Straipsnyje pristatomas praktinis ir teorinis socialinių bei emocinių kompetencijų vertinimo pagrindimas. Analizuojama mokslinė literatūra, nacionaliniai švietimo dokumentai, sudarantys prielaidas sėkmingai vertinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas. Tyrėjai patvirtina, kad vienas stipriausių faktorių, darančių įtaką sėkmingam mokymuisi, yra individualios pažangos vertinimas. Nors mokyklose socialinių ir emocinių kompetencijų vertinimas yra santykinai naujas reiškinys, literatūroje galima rasti teiginių, patvirtinančių, kad jis galėtų remtis formuojamojo vertinimo principais. Straipsnyje apžvelgiamos D. Wiliamo (2011) pasiūlytos 5 formuojamojo vertinimo strategijos, kurias tikslingai taikant būtų sudarytos sąlygos mokiniams siekti geresnių rezultatų. [Iš leidinio]

ENThe growing body of research in the field of social and emotional learning is frequently associated with the multiple benefits for individuals and societies, including better mental and physical health, higher academic performance, positive social behaviour and overall life satisfaction. The term learning implies that these skills could be successfully trained in the same way as reading, writing and other skills are trained. Assessment is essential to teaching and learning as it has a potential to inform and improve learning. The goal of this article is to discuss the underpinning principles of assessment of social and emotional skills. The literature review and analysis of national documents has been undertaken to support the arguments in favour of assessing social and emotional skills in schools. Hattie (2012) and William (2011) consider formative assessment as one of the most effective contributors to better student outcomes. Assessment of social and emotional skills is a relatively new phenomenon in schools, however, the literature review reveals that formative approach could facilitate such assessment. Five formative assessment strategies proposed by Dylan Wiliam (2011) presented in the article could be employed as a theoretical framework to assess social and emotional skills. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
The Need to improve social emotional competences in the training of future teachers: students' attitudes / Rasa Braslauskienė, Ilona Klanienė, Donatas Lengvinas. Society. Integration. Education 2022, vol. 1, p. 17-30.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76322
Updated:
2020-07-28 20:26:09
Metrics:
Views: 12    Downloads: 8
Export: