Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885-1972)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885-1972)
Alternative Title:
Artist Sofija Romerienė: (Zofia Romer, 1885-1972)
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
Pages:
367 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Portretai; Peizažai; Vilniaus kultūra; Tytuvėnų dvaras; Tremtis; Emigracija; Moterų dailė; Zofia Romer; Zofia Dembowska.
Contents:
Pratarmė — Lietuvoje — Sofijos Vilnius — Jaunystės kelionės. Tarp dailės ir meilės — Gyvenimas dvare. Tytuvėnai — Pasitraukimas į Rytus — Vėl Tytuvėnuose — Didysis kūrybos laikotarpis. 1924-1939 — Sovietai ateina — Tremtis — Išvežimas — Syktyvkaras — Kuibyševe — Emigracijoje — Kelionė į laisvę — Naujojo gyvenimo pradžia. Teheranas — Kairas — Vaikų likimai. Londonas — Anapus Atlanto — Summary — Streszczenie — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — List of illustrations — Spis ilustracji — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Dailė / Art; Dvarai / Manors; Emigracija / Emigration; Peizažai; Portretai; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile; Vilniaus kultūra.
EN
Zofia Dembowska; Zofia Romer.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pristatoma lenkų kilmės Lietuvos tarpukario dailininkė Sofija Romerienė, patyrusi tremtinės ir emigrantės dalią. Remiantis jos dienoraščiais ir prisiminimais bei ikonografine medžiaga, knygoje atskleidžiamas moters-kūrėjos-dvarininkės-tremtinės-emigrantės portretas, parodant, kaip politiniai įvykiai gali pakreipti ne tik žmonių likimus, bet ir kūrybos procesus. Knygą sudaro trys dalys, nušviečiančios tris pagrindinius dailininkės gyvenimo etapus – gyvenimą prieškarinėje Lietuvoje, tremtį ir emigraciją, – kuriose aprašomas XIX a. pabaigos Vilnius ir būsimosios dailininkės aplinkos žmonės, nušviečiama Tytuvėnų dvaro buitis, remiantis išlikusiais kūriniais restauruojamas vaisingiausiais S. Romerienės kūrybos laikotarpis, perteikiamos tremties ir ištrūkimo iš jos peripetijos, aprašomas jos gyvenimas Teherane, Kaire, Londone, Monrealyje ir Vašingtone, parodoma nelengva emigrantės dalia, prieštaravimai tarp tikrosios kūrybos ir bandymo pragyventi iš tapymo. [Iš leidinio]

ENThe monograph represents the Polish inter-war period artist of Lithuania Sofija Romerienė, who experienced exile and emigration. Referring to diaries and memories an iconographic material, the monograph explores a portrait of a noble woman-creator, who experienced exile and emigration, by illustrating the way political situation changes not only people's lives, but also their creative processes. The book consists of three parts highlighting three main periods of the artist’s life – life in the pre-war Lithuania, exile and emigration. These parts depict the late 19th c. Vilnius and people met in emigration environments; highlight everyday life of Tytuvėnai estate, and, referring to preserved works, the most fruitful period of S. Romerienė’s work is restored. The monograph also depicts exile and escape circumstances, the artist’s life in Teheran, Cairo, London, Montreal and Washington, illustrates difficulties of emigration and a conflict between real creation and earning one’s bread from painting.

ISBN:
9986638585
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/763
Updated:
2020-12-03 20:21:38
Metrics:
Views: 88    Downloads: 18
Export: