Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio protestantiškojo sparno periodinis leidinys "Pagalba" valdant kaizerinei Vokietijai (iki 1919 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio protestantiškojo sparno periodinis leidinys "Pagalba" valdant kaizerinei Vokietijai (iki 1919 m.)
Alternative Title:
Periodical "Pagalba" issued by the protestant wing of the national movement of Lithuania Minor in Germany (till 1919)
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 39, p. 34-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mažosios Lietuvos spaudos leidybos istorija; Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio istorija.
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos tautinio lietuvių sąjūdžio protestantiškojo sparno svarbiausio leidinio – laikraščio „Pagalba“ atsiradimo priežastys, pateikiama formavimosi analizė, kurioje pagrindinis dėmesys telkiamas į „Pagalbos“ leidybos ir idėjinę platformą lėmusios lietuviškosios medžiagos klausimus. „Pagalba“ dienos šviesą išvydo kaip savaitraštis. Jo redaktorius – Vilius Gaigalaitis (1870–1945) Prūsijos parlamento narys, evangelikų liuteronų kunigas. Laikraštis „Pagalba“ tapo vienu ilgiausiai egzistavusių ir skirtingą vaidmenį įvairiais etapais atlikusių Mažosios Lietuvos lietuviškų periodinių leidinių. Aptariama „Pagalbos“ leidybos kiekybinė charakteristika. Geriausiais metais žurnalas galėjo turėti, įskaitant ir draugijos narius, apie 2000–3000 skaitytojų. Leidinio struktūra buvo nesudėtinga. Nepaisant žurnalistinio atsargumo, idėjinio uždarumo ir pernelyg griežtos orientacijos į tam tikrų pažiūrų skaitytojų auditoriją, žurnalas ir jo redakcija nemažai nusipelnė skleidžiant švietimą, ugdant tautinę savimonę, suartinant imperijų siena perskirtas tos pačios tautos dalis. Leidinys pagal išgales atliko pozityvią tautinio sąjūdžio stiprinimo ir saviraiškos funkciją. Išliekamąją vertę jam suteikia kruopščiai fiksuota Mažosios Lietuvos lietuvių visuomeninio gyvenimo kronika. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian national movement in Lithuania Minor was developing in the conditions of intensive activity of German political organizations, cultural integration of both parts of Lithuania (Minor and the Great one), and the strengthening of Lithuanian national autonomy. The National movement of Lithuanian Minor was transforming into a differentiated political movement and independent organizations since the 19th century. A part of them stayed under the influence of German political parties, another part sought the political autonomy. Each of these organizations relied and flocked around ideologically related newspapers: “Lietuviška ceitunga” in Klaipėda, “Konzervatyvus draugystės laiškas” in Priekulė and others. The latest to emerge was the Protestant wing of Lithuanian national movement with a periodical “Pagalba” (1904–1939). Vilius Gaigalaitis (1870–1945) – a well-known Lithuanian activist, a deputy of Prussian Parliament, an Evangelical-Lutheran priest – edited it. This journal and its editor’s supporters declared total loyalty to Kaiser Germany, however, they sought to preserve the identity of Lithuanians in Lithuania Minor through political and cultural activity, cultural cooperation with Great Lithuania, and creation and promotion of a significant image of Lithuanian nation in the world. This led to confrontation with political power in Germany. The cultural, national, and political development of “Pagalba” and its supporters was stopped by the war. The situation, factors of influence and the goals of activity later changed significantly. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7617
Updated:
2020-03-08 18:28:51
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: