Knygų ekspozicija Vilniaus universiteto bibliotekos Pranciškaus Smuglevičiaus salėje : istorija, dabartis, perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygų ekspozicija Vilniaus universiteto bibliotekos Pranciškaus Smuglevičiaus salėje: istorija, dabartis, perspektyvos
Alternative Title:
Воок exposition in Pranciškus Smuglevičius Hhall of the Vilnius University Library: history, present, perspectives
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 110-127
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bibliotekos / Libraries; Muziejai / Museums; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Lietuvos knygos muziejaus užuomazgos Vilniaus universiteto bibliotekos Pranciškaus Smuglevičiaus salėje. XIX a. pradžioje, Europoje išplito muziejininkystės idėjos ir įsikūrė pirmieji visuomeniniai bei valstybiniai muziejai. Idėjų naujumas, susiliejęs su pažangiosios Lietuvos inteligentijos pastangomis carinės Rusijos valdžioje išsaugoti LDK kultūrinį atminimą, suaktyvino muziejinę veiklą Lietuvoje: 1855 m. įsteigta Vilniaus laikinoji archeologijos komisija, po metų jai pavaldus Senienų muziejus. Pirmoji ekspozicija buvo parengta 1867 metais ir egzistavo iki Pirmojo pasaulinio karo. Kadangi nėra minima, kad dar kur kitur tuo metu Lietuvoje būtų buvę eksponuojama tiek retų,vertingų leidinių ir rankraštinių dokumentų, ji galėtų būti laikoma raštijos ir knygos muziejaus pirmtaku Lietuvoje. Prasidėjus karui bibliotekos darbas buvo nutrauktas. Po karo rengiamos parodos įgavo naujų aspektų, reprezentavo jau ne tiek raštijos ir knygos, kiek apskritai krašto mokslo ir kultūros istoriją, konkrečias jos apraiškas ar atskirus tarpsnius. Po Antrojo pasaulinio karo didžiausią darbą atnaujinant P. Smuglevičaus salės ekspoziciją atliko bibliotekos direktorius Levas Vladimirovas ir sektoriaus vedėja Janina Gutauskienė. Bendromis VUB direkcijos ir bibliotekininkų pastangomis P. Smuglevičiaus salėje buvo atkurta uždara ekspozicinė erdvė. Parodų pobūdis aiškiai pakito, tačiau knyga, jos raida ir istorija visada buvo šios ekspozicijos kamienu. Kone penkiasdešimt metų ši ekspozicija buvo vienintelė Lietuvoje, taip įvairiapusiškai pateikianti knygą savo ir svečių šalių smalsuoliams.Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto biblioteka; Pranciškaus Smuglevičiaus salė; Senienų muziejus; Retų spaudinių skyrius; Lietuvos knygos muziejus.

ENThe article discusses the establishment of Lithuanian Book Museum in Vilnius University Library Pranciškus Smuglevičius Hall. In the beginning of the 19th c. ideas of museology spread around the Europe leading to the foundation of the first public and state museums. Freshness of the ideas, interrelated with the attempts of the most progressive Lithuanian intelligentsia to save cultural memory of the GDL notwithstanding the governance of Czarist Russia, inspired museological activities in Lithuania: Vilnius Temporary Archaeological Commission and the Antiquity Museum under it were established respectively in 1855 and the year after. The first exposition was organised in 1867, and it existed till the WW1. As the information about any other exposition of such rare and valuable publications and manuscripts is absent, it may be considered a predecessor of written works and books museums in Lithuania. With the beginning of the WW1, activities of the library stopped. Expositions organised after the war acquired new aspects; they represented rather general history of science and culture, its manifestations, or certain periods than written works or books. After the WW2, the greatest job in the renewal of the exposition in P. Smuglevičius Hall was performed by Library Director Lev Vladimirov and Head of Division Janina Gutauskienė. Joint efforts of the management and the librarians of Vilnius University Library enabled restoring closed exposition area in P. Smuglevičius Hall. The nature of the expositions changed, but books, their history, and their development always were at the core of this exposition. It remained the only exposition in Lithuania delivering books to curious foreigners and local citizens so variously for almost fifty years.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7600
Updated:
2018-12-17 11:09:14
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: