Neigiama jaunesniojo amžiaus paauglių bendravimo elektroninėmis priemonėmis patirtis : elektroninės patyčios ir su jomis susiję veiksniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neigiama jaunesniojo amžiaus paauglių bendravimo elektroninėmis priemonėmis patirtis: elektroninės patyčios ir su jomis susiję veiksniai
Alternative Title:
Use of electronic communication tools among younger adolescents and its negative experience: cyberbullying and related risk factors
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukos ir skriaudėjo patirtis elektroninėje erdvėje; Elektroninė komunikacija; Elektroninės patyčios; Interneto naudojimas; Paaugliai; Patyčios; Rizika; Tėvų nustatytos taisyklės; Adolescents; Bullying; Cyberbullying; Electronic communications; Experiences of electronic bullying; Risk factors; Rules set by parents; Teenagers; Use of the Internet; Victimization and abuser in the electronic space.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Internetas / Internet; Kriminologija / Criminology; Paaugliai / Adolescents; Patyčios / Bullying; Rizika; Socialinis ugdymas / Social education.
EN
Cyberbullying; Electronic communications; Risk factors; Rules set by parents; Use of the Internet; Victimization and abuser in the electronic space.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tarp paauglių išpopuliarėjus elektroninėms bendravimo priemonėms, atsirado nauja erdvė patyčioms pasireikšti. Pastaraisiais metais elektroninių patyčių reiškiniu susidomėta visame pasaulyje. Lietuvoje šis reiškinys dar mažai tyrinėtas. Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriame dalyvavo 396 Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono mokyklų moksleiviai (195 berniukai ir 201 mergaitė) nuo 11 iki 15 m., rezultatai, taip pat analizuojami kitose šalyse atliktų empirinių tyrimų duomenys. Nagrinėjami su elektroninėmis patyčiomis susiję rizikos veiksniai, apžvelgiama paauglių naudojimosi elektroninėmis bendravimo priemonėmis patirtis, aptariamos elektroninių bendravimo priemonių naudojimo ir elektroninių patyčių patirties sąsajos, analizuojami psichosocialiniai veiksniai, sąlygojantys saugų elektroninių priemonių naudojimą. [Iš leidinio]

ENAs a result of rapid growth of electronic communication the new environment for bullying has emerged. Currently cyberbullying has become an important problem for academic research. This is not the case in Lithuania yet. The article presents the research conducted in Klaipėda city and Klaipėda district (Lithuania). 396 adolescents (195 boys and 201 girls) from 11 to 15 years were surveyed. Simultaneously empirical data from other countries was involved and included into the scope of research for comparative reasons. The article pays attention at the following issues: risk factors related with cyberbullying. the experience of using electronic communication tools and its relation to cyberbullying, and psychosocial factors that cause safe use of electronic tools. [From the publication]

ISBN:
9786094300363
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75997
Updated:
2020-11-22 14:42:35
Metrics:
Views: 22
Export: