Atviros Lietuvos knyga ekspertų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atviros Lietuvos knyga ekspertų požiūriu
Alternative Title:
Books for an Open Society - experts' view
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 41, p. 81-101
Keywords:
LT
Atvira visuomenė; Ekspertavimas.
EN
Academic literature; Expertise; Open society; Pilot translations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos ekspertų (pripažintų akademinės literatūros vertėjų, Atviros Lietuvos knygos (ALK) programos ekspertų, žinomų socialinių mokslų atstovų, leidėjų, kelių leidyklų, leidžiančių ALK, vadovų) nuomonės, išreikštos fokusuotų diskusijų metu, ne tik apie ALK, bet ir apie akademinės literatūros leidybą apskritai. Šių diskusijų metu buvo siekiama išanalizuoti leidėjų ir akademinės bendruomenės nuomonę apie ALK poveikį akademinės literatūros leidybai; išsiaiškinti, kaip skirtingos Lietuvos akademinės bendruomenės grupės ir kartos vertina Atviros Lietuvos fondo (ALF) vykdomą ALK programą; parengti rekomendacijas strateginėms diskusijoms apie tolesnes socialinės ir humanitarinės literatūros leidybos perspektyvas. Straipsnyje apžvelgiama akademinės literatūros leidybos padėtis Lietuvoje ir įvardijamos jos problemos; pateikiama ekspertų nuomonė dėl ALK vietos Lietuvos akademinės leidybos panoramoje; išsiaiškinamas ALK skaitytojas; mėginama atsakyti į klausimą, ar ALK knygos atspindi socialinių ir humanitarinių mokslų tendencijas; aptariama ALK knygų kokybė ir iškeliami ALK trūkumai. Publikacijoje pateikiamos ekspertų rekomendacijos ALK serijai ir ekspertų diskusijų apibendrinimas.Reikšminiai žodžiai: Atvira visuomenė; Akademinė leidyba; Ekspertavimas; Open society; Books; Expertise; Academic literature; Pilot translations.

ENThe article presents expert opinions (of renowned translators of academic literature, experts of Books for an Open Society programme, famous representatives of social sciences, publishers and CEOs of a few publishing houses that publish Books for an Open Society) expressed in focused discussions not only about the Books for an Open Society but about publishing of academic literature in general. The discussions were targeted at analysing the opinion of publishers and the academic community about the effect of the programme upon publishing of academic literature; determine the views of different groups of the Lithuanian academic community towards the Books for an Open Society programme carried out by the Open Society Fund-Lithuania; prepare recommendations for strategic discussions about further perspectives of publication of social and humanities literature. The article provides an overview of the situation of academic literature in Lithuania and identifies problems; gives expert opinion about the place of Books for an Open Society in the academic publication panorama in Lithuania; answers the question whether the Books for an Open Society reflect tendencies of social sciences and the humanities; discusses the quality of the books and identifies shortcomings of the programme. The publication provides expert recommendations to the Books for an Open Society series and a summary of expert discussions.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Atviros Lietuvos knygos kaip akademinės socializacijos veiksniai / Arūnas Poviliūnas. Knygotyra. 2006, t. 47, p. 9-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7593
Updated:
2018-12-17 11:09:12
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: