Asmeninės ekslibrisų kolekcijos integravimas į knygos kultūros paveldą (Leono Jonaičio kolekcija)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmeninės ekslibrisų kolekcijos integravimas į knygos kultūros paveldą (Leono Jonaičio kolekcija)
Alternative Title:
Integration of private collection of book-plates into the heritage of book culture (Leonas Jonaitis collection)
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 152-167
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Knygos; Ženklai; Kolekcijos; Bibliofilai; Grafika; Ekslibrisai; Knygos kultūra; Paveldas; Books; Marks; Collections; Bibliophiles; Graphic arts; Ex libris; Book culture; Heritage.
Keywords:
LT
Bibliofilai; Ekslibrisai; Grafika; Knygos / Books; Kolekcijos; Paveldas / Heritage; Ženklai.
EN
Bibliophiles; Book culture; Collections; Ex libris; Graphic arts.
Summary / Abstract:

LTKnygos nuosavybės ženklų, ekslibrisų, kolekcionavimo tyrimai knygotyros ir menotyros aspektu yra sudedamoji kultūros istorijos dalis. Privačių kolekcijų įsiliejimas į knygos kultūros paveldą, jų prieinamumas knygotyrininkams ir platesnei bendruomenei yra vienas reikšmingų ekslibrisų kolekcionavimo raidos bruožų. Straipsnyje analizuojama Leono Jonaičio sukaupta ekslibrisų kolekcija, šiuo metu tvarkoma ir saugoma Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno leidinių skyriuje. L. Jonaičio kolekcijos tyrimas pasirinktas neatsitiktinai, nes šio kolekcininko veikla Kaune buvo viena kryptingiausių, jam rūpėjo ekslibrisus kaupti, visapusiškai pažinti, propaguoti jų kultūrinę vertę. Aptariama L. Jonaičio asmenybė ir kolekcionavimo interesai, ekslibrisų rinkinio sudėtis, kolekcininko ryšiai su dailininkais ir kartu su ekslibrisais kaupta literatūra apie knygos ženklus, nustatoma ir apibūdinama kolekcijos, kaip knygos kultūros paveldo tyrimo šaltinio, reikšmė. Kolekciją sudaro 4000 ekslibrisų (daugiausia lietuviškų – apie 1000, estiškų – apie 1000, čekiškų – apie 200, latviškų – 180). L. Jonaičio surinkta kolekcija turi išliekamąją kultūrinę, informacinę, ikonografinę ir meninę vertę. Jo sukaupti ekslibrisų, rankraščių ir spaudinių rinkiniai papildo tyrimo šaltinius, padedančius pažinti bei analizuoti Lietuvos ir užsienio šalių ekslibrisų meninės ir funkcionaliosios paskirties santykį, atskleisti jų kolekcionavimo ypatybes, dėsningumus ir neabejotinai integruojasi į knygos kultūros paveldą.

ENResearch on book ownership markers, bookplates and collection from an aspect of book science and art research is a constituent part of cultural history. The integration of private collections into the heritage of book culture, and their availability to book researchers and the wider public is one of the most significant features of bookplate collecting. This article analyses the bookplate collection accumulated by Leonas Jonaitis, which is stored in the Art Publications Section of the Kaunas District Public Library. The research of Leonas Jonaitis’ collection was not chosen by chance, because the activities of this collector in Kaunas was one of the most focused, as he made great efforts to collect bookplates, become acquainted with them in all aspects, and propagate their cultural value. His personality and collecting interests, the contents of his bookplate collection, and his ties with artists are discussed, as is the literature collected on bookplates about book markers. The collection‘s importance as a source for the research of the heritage of book culture is determined and described. The collection is comprised of 4000 bookplates (most being Lithuanian, with approximately 1000, approximately 1000 Estonian bookplates, approximately 200 Czech plates, and 180 Latvian plates. His collected bookplates, manuscripts and press collections supplement the research sources that help us to become acquainted and analyse the relationship between the artistic and functional purpose of Lithuanian and foreign bookplates, and reveal the special aspects and rules concerning collecting.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7576
Updated:
2018-12-20 23:01:08
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: