Šiuolaikinis Lietuvos ekslibrisas - meninės komunikacijos forma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinis Lietuvos ekslibrisas - meninės komunikacijos forma
Alternative Title:
Contemporary Lithuanian ex libris as a form of artistic communication
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 68-76
Keywords:
LT
Knygos ženklai; Ekslibrisai; Meninė komunikacija; Ekslibriso adresatas; Ekslibrisų kolekcionavimas; Kolekcionieriai.
Summary / Abstract:

LTKnygotyros požiūriu ekslibrisas – tai knygos nuosavybės ženklų rūšis. Dailėtyros – vienas iš taikomosios dailės žanrų. Iš kitų žanrų jis išsiskiria tuo, kad yra skiriamas konkrečiam subjektui. Specifinėmis grafikos išraiškos priemonėmis dailininkas apibūdina knygos savininką – ekslibriso adresatą. Tai savitas komunikavimo būdas, kai dailininkas siunčia dėmesio ženklą subjektui, kuriam skiriamas kūrinys. Jei ekslibrisas naudojamas pagal paskirtį – knygų nuosavybės ženklinimui, santykis tarp dailininko ir adresato yra uždaras. Kai ekslibrisas eksponuojamas parodose, dailininkas dalijasi įspūdžiais apie adresatą su žiūrovu. Vadinasi, ekslibrisas – iš verbalinių ir grafinių elementų susidedantis pranešimas, kurį dailininkas siunčia adresatui ir žiūrovui. Tyrinėdami XX a. antrosios pusės Lietuvos ekslibrisą susiduriame dar ir su kitokio pobūdžio komunikacija. Maždaug 7-ojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvos dailininkai atrado ekslibrisą kaip žanrą, padedantį užmegzti kontaktus su užsienio šalių kolekcininkais ir menininkais, pažinti pasaulio dailės aktualijas, pristatyti naujausias Lietuvos grafikos tendencijas. Šis reiškinys vadinamas menine komunikacija, nes bendravimas, keitimasis informacija su užsienio ekslibristais tiesiogiai įtakojo ekslibriso žanro populiarėjimą Lietuvoje, suteikė impulsą dailininkams susidomėti juo. Straipsnio tikslas – ištirti tokios komunikacijos pobūdį, kelius ir joje dalyvavusius žmones, išsiaiškinti, kokiais būdais ji vyko. [Iš leidinio]

ENFrom the point of view of book studies, the bookplate represents a type of signs indicating ownership of a book. Art criticism interprets the bookplate as one of the genres of applied arts. The feature that distinguishes it from other genres is its dedication to a specific person. The artist uses specific expressive graphic means to characterise the owner of a book. This is a peculiar way of communication when the artist expresses a sign of attention to a person to whom the work is dedicated. When a bookplate is used for its intended purpose, i.e. as a sign of a book's ownership, the relation between the artist and the owner is private. If a bookplate appears on displays, the artist shares his impressions of the owner with the viewer. Thus, a bookplate is a message of verbal and graphic elements that the artist sends to the owner and the viewer. Studies of Lithuanian bookplates from the second half of the 20th c. also reveal communication of a different nature. Around the end of the 1960s, Lithuanian artists discovered the bookplate as a genre that helped establish contacts with foreign collectors and artists, to learn about relevant topics of world art and to introduce the latest trends of Lithuanian graphic art. This phenomenon is referred to as artistic communication, as communication and information exchange with foreign bookplate collectors and artists had a direct impact of the spread of popularity of this genre in Lithuania, giving an impulse to artists to take interest in the bookplate. The purpose of the paper is to analyse the nature and ways of this type of communication, people who participated in such communication and methods of its implementation.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
  • Ekslibriso keliai pajūryje. Klaipėdos atvejis / Kristina Jokubavičienė. Lietuvos ekslibrisui - 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos / sudarytojai Bronius Maskuliūnas, Asta Kaktytė. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018. P. 26-31.
  • Lietuvos ekslibrisas: kūrėjai, konkursai, parodos (1918-2018) / Jonas Nekrošius. Lietuvos ekslibrisui - 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos / sudarytojai Bronius Maskuliūnas, Asta Kaktytė. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018. P. 48-54.
  • Lietuvos mokytojų ir moksleivių ekslibrisas: LDUD patirtis / Sigita Saulėnienė. Lietuvos ekslibrisui - 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos / sudarytojai Bronius Maskuliūnas, Asta Kaktytė. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018. P. 59-63.
  • Profesoriaus Alberto Gursko kaligrafiniai ekslibrisai / Rasa Janulevičiūtė. Lietuvos ekslibrisui - 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos / sudarytojai Bronius Maskuliūnas, Asta Kaktytė. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018. P. 21-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7570
Updated:
2018-12-17 11:20:40
Metrics:
Views: 50
Export: